داده ها

آخرین معامله 7,700 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,700 0.00 0.00
اولین قیمت 7,700
قیمت دیروز 7,700
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 12,345 12,345
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 504.734 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.886 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65