داده ها

آخرین معامله 5,693 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,693 0.00 0.00
اولین قیمت 5,693
قیمت دیروز 5,693
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,693 5,363
بازه هفته 5,265 5,112
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 504.734 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.873 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
76 472,994 5,693 0 0 0
2 1,262 5,692 0 0 0
1 181 5,550 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/20)

65