قیمت پایانی تغییر درصد
3,512 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,340 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,512 0.00 0.00
اولین قیمت 3,550
قیمت دیروز 3,512
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,456 3,128
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 986872
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.756 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 8,263 3,340 3,380 67,000 2
1 300 3,337 3,434 17 1
1 5,000 3,333 3,438 23 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/30)

65