قیمت پایانی تغییر درصد
4,071 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,071 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,071 0.00 0.00
اولین قیمت 4,071
قیمت دیروز 4,071
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,071 3,685
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1143951
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.036 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
40 1.352 میلیون 4,071 4,080 248 1
4 7,750 4,070 4,108 800 1
1 10,000 4,069 4,190 11,725 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65