قیمت پایانی تغییر درصد
4,410 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,415 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,410 0.00 0.00
اولین قیمت 4,600
قیمت دیروز 4,410
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,780 4,326
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1239210
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.205 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 7,784 4,370 4,370 9,000 1
4 9,191 4,360 4,449 220 1
1 348 4,359 4,450 51,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65