قیمت پایانی تغییر درصد
19,136 508.00 2.73

داده ها

آخرین معامله 19,200 572.00 3.07
قیمت پایانی 19,136 508.00 2.73
اولین قیمت 19,476
قیمت دیروز 18,628
بازه روز 19,450 18,827
قیمت مجاز 19,559 17,697
بازه هفته 19,770 17,500
بازه سال - -
P/E 9701952
تعداد سهام 372.886 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 149,154

معاملات

تعداد معاملات 375
حجم معاملات 368,546
ارزش معاملات 7.053 میلیارد
ارزش بازار 7.136 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 367,496 368,546
حقوقی 1,050 0
تعداد خرید فروش
مجموع 95 102
حقیقی 94 102
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 20.093 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 80 18,986 19,200 1,113 1
2 660 18,985 19,240 10,500 2
1 554 18,973 19,270 391 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/28)

65