قیمت پایانی تغییر درصد
13,140 567.00 4.51

داده ها

آخرین معامله 13,201 628.00 4.99
قیمت پایانی 13,140 567.00 4.51
اولین قیمت 12,848
قیمت دیروز 12,573
بازه روز 13,201 12,848
قیمت مجاز 9,138 8,268
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6661980
تعداد سهام 372.886 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 149,154

معاملات

تعداد معاملات 310
حجم معاملات 661,430
ارزش معاملات 8.691 میلیارد
ارزش بازار 4.9 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 608,430 561,430
حقوقی 53,000 100,000
تعداد خرید فروش
مجموع 141 67
حقیقی 139 66
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 617.58 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 17,748 13,200 13,201 226,649 8
2 5,441 13,190 13,550 100 1
1 6,995 13,185 14,067 90 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65