قیمت پایانی تغییر درصد
9,954 466.00 4.91

داده ها

آخرین معامله 9,942 454.00 4.78
قیمت پایانی 9,954 466.00 4.91
اولین قیمت 9,961
قیمت دیروز 9,488
بازه روز 9,962 9,701
قیمت مجاز 9,962 9,014
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5046678
تعداد سهام 372.886 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 149,154

معاملات

تعداد معاملات 472
حجم معاملات 2.492 میلیون
ارزش معاملات 24.804 میلیارد
ارزش بازار 3.712 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.46 میلیون 2.325 میلیون
حقوقی 31,500 166,974
تعداد خرید فروش
مجموع 167 92
حقیقی 165 84
حقوقی 2 8
تغییر حقوقی به حقیقی 1.349 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 89,751 9,942 9,962 698 2
2 57,930 9,941 0 0 0
1 300 9,901 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65