قیمت پایانی تغییر درصد
16,569 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 16,400 0.00 0.00
قیمت پایانی 16,569 0.00 0.00
اولین قیمت 16,210
قیمت دیروز 16,569
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 17,821 16,125
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 8400483
تعداد سهام 372.886 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 149,154

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.178 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 950 16,380 16,471 666 1
2 1,545 16,370 16,655 500 1
1 114 16,358 16,778 6,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65