قیمت پایانی تغییر درصد
13,858 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 13,855 0.00 0.00
قیمت پایانی 13,858 0.00 0.00
اولین قیمت 13,802
قیمت دیروز 13,858
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,138 8,268
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 7026006
تعداد سهام 372.886 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 149,154

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.167 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 80 13,810 13,900 257 1
1 2,000 13,783 13,999 10,000 1
4 22,423 13,711 14,000 12,967 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/31)

65