قیمت پایانی تغییر درصد
10,088 287.00 2.93

داده ها

آخرین معامله 9,982 181.00 1.85
قیمت پایانی 10,088 287.00 2.93
اولین قیمت 9,980
قیمت دیروز 9,801
بازه روز 10,200 9,800
قیمت مجاز 10,291 9,311
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5114616
تعداد سهام 372.886 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 149,154

معاملات

تعداد معاملات 283
حجم معاملات 472,023
ارزش معاملات 4.762 میلیارد
ارزش بازار 3.762 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 471,012 471,443
حقوقی 1,011 580
تعداد خرید فروش
مجموع 63 108
حقیقی 62 107
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 4.348 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 29,986 9,950 9,982 2,921 2
1 5,000 9,920 9,983 3,937 1
1 7,000 9,914 9,984 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/26)

65