قیمت پایانی تغییر درصد
23,507 1,206.00 4.88

داده ها

آخرین معامله 23,478 1,235.00 5.00
قیمت پایانی 23,507 1,206.00 4.88
اولین قیمت 24,290
قیمت دیروز 24,713
بازه روز 24,290 23,478
قیمت مجاز 25,948 23,478
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 11918049
تعداد سهام 372.886 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 149,154

معاملات

تعداد معاملات 1,237
حجم معاملات 1.903 میلیون
ارزش معاملات 44.725 میلیارد
ارزش بازار 8.765 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.903 میلیون 1.903 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 564 272
حقیقی 564 272
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 46 21,980 23,478 98,533 18
1 52 19,756 23,479 861 1
1 388 17,919 23,487 5,138 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65