قیمت پایانی تغییر درصد
13,023 212.00 1.65

داده ها

آخرین معامله 12,870 59.00 0.46
قیمت پایانی 13,023 212.00 1.65
اولین قیمت 13,399
قیمت دیروز 12,811
بازه روز 13,449 12,812
قیمت مجاز 9,138 8,268
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6602661
تعداد سهام 372.886 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 149,154

معاملات

تعداد معاملات 382
حجم معاملات 1.316 میلیون
ارزش معاملات 17.134 میلیارد
ارزش بازار 4.856 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.05 میلیون 1.246 میلیون
حقوقی 265,224 69,846
تعداد خرید فروش
مجموع 153 113
حقیقی 148 110
حقوقی 5 3
تغییر حقوقی به حقیقی 2.544 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 19,270 12,830 12,870 6,321 1
1 775 12,820 12,878 2,155 2
2 100,000 12,811 12,879 649 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65