قیمت پایانی تغییر درصد
13,132 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 13,149 0.00 0.00
قیمت پایانی 13,132 0.00 0.00
اولین قیمت 12,000
قیمت دیروز 13,132
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 13,236 11,976
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1536444
تعداد سهام 140 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.838 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 12,078 13,089 10,000 1
1 1,000 12,023 13,100 2,827 1
1 5,000 12,000 13,150 5,509 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65