داده ها

آخرین معامله 11,322 537.00 4.98
قیمت پایانی 11,275 490.00 4.54
اولین قیمت 11,288
قیمت دیروز 10,785
بازه روز 11,324 10,408
قیمت مجاز 11,324 10,246
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1319175
تعداد سهام 140 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 33
حجم معاملات 49,767
ارزش معاملات 561.14 میلیون
ارزش بازار 1.579 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 37,198 49,767
حقوقی 12,569 0
تعداد خرید فروش
مجموع 9 22
حقیقی 8 22
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 141.715 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 10,510 11,323 3,100 4
1 1,000 10,503 11,324 28,045 6
1 947 10,501 11,530 1,200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/30)

65