قیمت پایانی تغییر درصد
33,740 716.00 2.17

داده ها

آخرین معامله 34,000 976.00 2.96
قیمت پایانی 33,740 716.00 2.17
اولین قیمت 33,901
قیمت دیروز 33,024
بازه روز 34,165 32,923
قیمت مجاز 34,675 31,373
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3947580
تعداد سهام 140 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 309
حجم معاملات 171,943
ارزش معاملات 5.801 میلیارد
ارزش بازار 4.724 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 171,943 171,943
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 163 83
حقیقی 163 83
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 146 33,995 34,000 1,213 1
1 117 33,899 34,140 100 1
3 2,064 33,850 34,149 1,792 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/24)

65