قیمت پایانی تغییر درصد
29,666 1,232.00 3.99

داده ها

آخرین معامله 30,757 141.00 0.46
قیمت پایانی 29,666 1,232.00 3.99
اولین قیمت 29,354
قیمت دیروز 30,898
بازه روز 30,899 29,354
قیمت مجاز 32,442 29,354
بازه هفته 33,000 29,000
بازه سال - -
P/E 3470922
تعداد سهام 140 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 108
حجم معاملات 52,770
ارزش معاملات 1.565 میلیارد
ارزش بازار 4.153 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 52,770 52,770
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 42 33
حقیقی 42 33
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 2,214 29,354 30,757 344 1
1 400 28,300 30,759 3,340 2
0 0 0 30,761 80 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65