قیمت پایانی تغییر درصد
32,257 488.00 1.49

داده ها

آخرین معامله 32,900 155.00 0.47
قیمت پایانی 32,257 488.00 1.49
اولین قیمت 32,200
قیمت دیروز 32,745
بازه روز 32,900 32,010
قیمت مجاز 34,382 31,108
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3774069
تعداد سهام 140 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 48
حجم معاملات 30,143
ارزش معاملات 972.309 میلیون
ارزش بازار 4.516 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 30,143 30,143
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 12 35
حقیقی 12 35
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50 32,284 32,900 1,108 1
1 38 32,106 33,489 472 1
1 311 32,001 33,750 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65