داده ها

آخرین معامله 25,800 0.00 0.00
قیمت پایانی 25,593 0.00 0.00
اولین قیمت 24,711
قیمت دیروز 25,593
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 12,444 11,260
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2994381
تعداد سهام 140 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.583 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 409 25,751 25,800 961 1
1 600 25,021 26,060 4,900 1
1 296 25,001 26,089 347 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65