داده ها

آخرین معامله 12,143 0.00 0.00
قیمت پایانی 12,389 0.00 0.00
اولین قیمت 12,000
قیمت دیروز 12,389
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 12,444 11,260
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1449513
تعداد سهام 140 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.734 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,115 12,141 12,620 99 1
1 2,000 12,140 12,621 1,705 1
1 2,065 12,103 13,890 780 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/30)

65