قیمت پایانی تغییر درصد
4,286 81.00 1.93

داده ها

آخرین معامله 4,278 73.00 1.74
قیمت پایانی 4,286 81.00 1.93
اولین قیمت 4,240
قیمت دیروز 4,205
بازه روز 4,350 4,220
قیمت مجاز 4,694 4,248
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1294372
تعداد سهام 40.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.259 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 893
حجم معاملات 8.233 میلیون
ارزش معاملات 35.284 میلیارد
ارزش بازار 173.583 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 6.349 میلیون 4 میلیون
حقوقی 1.884 میلیون 4.233 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 278 200
حقیقی 274 191
حقوقی 4 9
تغییر حقوقی به حقیقی 10.069 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 9,150 4,261 4,279 64,000 3
1 5,000 4,251 4,280 197,293 9
1 40,000 4,250 4,286 4,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65