قیمت پایانی تغییر درصد
3,710 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,679 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,710 0.00 0.00
اولین قیمت 3,786
قیمت دیروز 3,710
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,694 4,248
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1120420
تعداد سهام 40.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.259 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 150.255 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 3,650 3,686 2,000 1
1 10,000 3,646 3,687 39,000 1
2 4,549 3,644 3,726 40,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65