قیمت پایانی تغییر درصد
4,980 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,970 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,980 0.00 0.00
اولین قیمت 4,970
قیمت دیروز 4,980
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,183 4,691
بازه هفته 5,150 5,000
بازه سال - -
P/E 1503960
تعداد سهام 40.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.968 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 201.69 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 111,690 4,970 4,985 3,370 2
1 3,200 4,955 4,990 200,960 4
1 5,000 4,951 4,994 40,850 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/21)

65