قیمت پایانی تغییر درصد
4,245 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,260 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,245 0.00 0.00
اولین قیمت 4,460
قیمت دیروز 4,245
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,670 4,226
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1281990
تعداد سهام 40.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.224 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 171.923 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 349 4,278 4,278 2,226 1
2 7,249 4,260 4,279 1,524 1
1 10,000 4,250 4,289 31,524 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65