قیمت پایانی تغییر درصد
4,595 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,604 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,595 0.00 0.00
اولین قیمت 4,540
قیمت دیروز 4,595
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,789 4,333
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1387690
تعداد سهام 40.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.129 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 186.098 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 4,602 4,640 1,550 1
2 32,000 4,601 4,645 51,500 2
2 27,888 4,600 4,646 50,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65