قیمت پایانی تغییر درصد
3,927 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,910 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,927 0.00 0.00
اولین قیمت 3,937
قیمت دیروز 3,927
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,694 4,248
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1185954
تعداد سهام 40.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.259 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 159.044 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,913 3,903 3,920 30,000 1
1 1,000 3,897 3,930 36,500 2
2 6,000 3,895 3,937 30,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65