قیمت پایانی تغییر درصد
2,541 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,610 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,541 0.00 0.00
اولین قیمت 2,635
قیمت دیروز 2,541
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,874 1,696
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 134673
تعداد سهام 540 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 293,255

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.372 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 15,000 2,552 2,616 1,046 1
3 3,500 2,530 2,620 42,000 4
1 2,150 2,529 2,625 32,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65