داده ها

آخرین معامله 1,958 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,938 0.00 0.00
اولین قیمت 1,900
قیمت دیروز 1,938
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,958 1,772
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 102714
تعداد سهام 540 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 351,617

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.047 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
23 476,429 1,958 0 0 0
2 20,326 1,956 0 0 0
1 1,000 1,950 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65