داده ها

آخرین معامله 1,780 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,792 0.00 0.00
اولین قیمت 1,877
قیمت دیروز 1,792
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,927 1,745
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 94976
تعداد سهام 540 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 293,427

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 967.68 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 11,000 1,780 1,800 6,656 1
1 3,000 1,772 1,810 51,306 5
1 6,800 1,756 1,825 4,683 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65