قیمت پایانی تغییر درصد
2,190 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,181 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,190 0.00 0.00
اولین قیمت 2,197
قیمت دیروز 2,190
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,874 1,696
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 116070
تعداد سهام 540 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 293,255

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.183 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 7,000 2,176 2,181 5,327 1
3 66,708 2,175 2,200 17,516 2
2 2,467 2,173 2,210 24,542 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65