قیمت پایانی تغییر درصد
4,631 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,607 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,631 0.00 0.00
اولین قیمت 4,500
قیمت دیروز 4,631
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,965 4,493
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 245443
تعداد سهام 540 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 216,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.501 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 710 4,570 4,608 3,000 1
1 650 4,550 4,609 87,656 2
1 2,000 4,520 4,610 37,742 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65