داده ها

آخرین معامله 2,916 83.00 2.77
قیمت پایانی 2,992 7.00 0.23
اولین قیمت 2,971
قیمت دیروز 2,999
بازه روز 2,980 2,906
قیمت مجاز 3,148 2,850
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 20 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.487 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 99
حجم معاملات 458,303
ارزش معاملات 1.35 میلیارد
ارزش بازار 59.84 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 477,626 341,723
حقوقی 0 135,903
تعداد خرید فروش
مجموع 58 51
حقیقی 58 50
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 406.622 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,544 2,911 2,913 1,787 1
4 41,684 2,910 2,939 13,000 2
2 62,000 2,908 2,940 9,844 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/22)

65