قیمت پایانی تغییر درصد
3,375 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,370 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,375 0.00 0.00
اولین قیمت 3,450
قیمت دیروز 3,375
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,543 3,207
بازه هفته 3,370 3,140
بازه سال - -
P/E 1559250
تعداد سهام 6.691 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.676 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 22.582 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 36,472 3,369 3,373 640 2
1 500 3,360 3,374 961 1
1 5,000 3,351 3,389 4,516 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/21)

65