قیمت پایانی تغییر درصد
3,556 12.00 0.34

داده ها

آخرین معامله 3,541 27.00 0.76
قیمت پایانی 3,556 12.00 0.34
اولین قیمت 3,489
قیمت دیروز 3,568
بازه روز 3,590 3,463
قیمت مجاز 3,746 3,390
بازه هفته 3,660 3,530
بازه سال - -
P/E 1642872
تعداد سهام 6.691 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.676 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 148
حجم معاملات 538,066
ارزش معاملات 1.889 میلیارد
ارزش بازار 23.793 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 426,066 538,066
حقوقی 112,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 39 50
حقیقی 37 50
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 398.272 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 300 3,503 3,541 10,200 1
1 2,000 3,501 3,544 17,000 2
1 9,811 3,500 3,545 20,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/26)

65