قیمت پایانی تغییر درصد
2,338 29.00 1.23

داده ها

آخرین معامله 2,367 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,338 29.00 1.23
اولین قیمت 2,399
قیمت دیروز 2,367
بازه روز 2,399 2,299
قیمت مجاز 2,485 2,249
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1080156
تعداد سهام 6.691 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.676 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 307
حجم معاملات 4.223 میلیون
ارزش معاملات 9.875 میلیارد
ارزش بازار 15.644 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.414 میلیون 3.816 میلیون
حقوقی 1.809 میلیون 407,156
تعداد خرید فروش
مجموع 71 84
حقیقی 69 82
حقوقی 2 2
تغییر حقوقی به حقیقی 3.278 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 2,349 2,360 49,844 2
1 10,104 2,331 2,388 500 1
1 10,000 2,325 2,390 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65