قیمت پایانی تغییر درصد
2,739 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,735 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,739 0.00 0.00
اولین قیمت 2,748
قیمت دیروز 2,739
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,887 2,613
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1265418
تعداد سهام 6.691 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.676 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 18.327 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,500 2,725 2,736 20,000 1
2 12,000 2,700 2,739 70 1
2 9,337 2,660 2,750 7,278 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65