قیمت پایانی تغییر درصد
2,181 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,160 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,181 0.00 0.00
اولین قیمت 2,165
قیمت دیروز 2,181
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,407 2,179
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1007622
تعداد سهام 6.691 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.676 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 14.593 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 2,153 2,170 8,000 1
1 9,423 2,152 2,173 15 1
1 1,000 2,151 2,178 843 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/30)

65