قیمت پایانی تغییر درصد
3,532 35.00 1.00

داده ها

آخرین معامله 3,551 54.00 1.54
قیمت پایانی 3,532 35.00 1.00
اولین قیمت 3,600
قیمت دیروز 3,497
بازه روز 3,629 3,520
قیمت مجاز 3,941 3,567
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1928472
تعداد سهام 2.527 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.011 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 144
حجم معاملات 415,126
ارزش معاملات 1.487 میلیارد
ارزش بازار 8.924 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 380,136 415,020
حقوقی 34,990 106
تعداد خرید فروش
مجموع 57 59
حقیقی 56 58
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 123.21 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 75 3,553 3,555 3,050 1
1 4,153 3,551 3,560 53,678 2
2 16,222 3,550 3,590 544 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65