قیمت پایانی تغییر درصد
6,158 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,230 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,158 0.00 0.00
اولین قیمت 6,400
قیمت دیروز 6,158
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,775 6,131
بازه هفته 6,330 6,122
بازه سال - -
P/E 3362268
تعداد سهام 2.527 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.011 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 15.558 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 16,005 6,231 6,280 1,500 1
1 1,000 6,196 6,299 7,000 1
1 8,000 6,180 6,333 30,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65