قیمت پایانی تغییر درصد
4,830 241.00 4.75

داده ها

آخرین معامله 4,818 253.00 4.99
قیمت پایانی 4,830 241.00 4.75
اولین قیمت 4,950
قیمت دیروز 5,071
بازه روز 4,950 4,818
قیمت مجاز 5,324 4,818
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2637180
تعداد سهام 2.527 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.011 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 426
حجم معاملات 2.506 میلیون
ارزش معاملات 12.104 میلیارد
ارزش بازار 12.203 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.204 میلیون 1.196 میلیون
حقوقی 1.302 میلیون 1.31 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 272 27
حقیقی 268 25
حقوقی 4 2
تغییر حقوقی به حقیقی 38.814 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 250 4,750 4,818 821,790 58
1 1,000 1,000 4,832 9,532 1
0 0 0 4,900 9,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65