قیمت پایانی تغییر درصد
3,815 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,820 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,815 0.00 0.00
اولین قیمت 3,897
قیمت دیروز 3,815
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,941 3,567
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2082990
تعداد سهام 2.527 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.011 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.639 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,384 3,770 3,849 5,270 1
1 3,000 3,702 3,890 34,000 1
2 2,500 3,700 3,892 17,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/6)

65