قیمت پایانی تغییر درصد
4,322 205.00 4.98

داده ها

آخرین معامله 4,322 205.00 4.98
قیمت پایانی 4,322 205.00 4.98
اولین قیمت 4,322
قیمت دیروز 4,117
بازه روز 4,322 4,322
قیمت مجاز 4,322 3,912
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2359812
تعداد سهام 2.527 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.011 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 48
حجم معاملات 1.629 میلیون
ارزش معاملات 7.04 میلیارد
ارزش بازار 10.92 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.604 میلیون 128,920
حقوقی 25,000 1.5 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 20 11
حقیقی 19 10
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 6.375 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
301 20.195 میلیون 4,322 0 0 0
3 5,615 4,200 0 0 0
1 2,000 4,143 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65