قیمت پایانی تغییر درصد
3,595 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,562 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,595 0.00 0.00
اولین قیمت 3,879
قیمت دیروز 3,595
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,936 3,562
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1962870
تعداد سهام 2.527 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.011 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.083 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100,000 3,400 3,652 15,000 1
0 0 0 3,653 6,000 1
0 0 0 3,657 4,980 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65