قیمت پایانی تغییر درصد
6,920 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,950 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,920 0.00 0.00
اولین قیمت 6,648
قیمت دیروز 6,920
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,054 6,384
بازه هفته 6,899 6,161
بازه سال - -
P/E 3778320
تعداد سهام 2.527 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.011 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 17.483 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 18,427 6,950 6,955 10,000 1
1 8,711 6,925 6,970 585,630 13
1 17,478 6,900 6,999 13,544 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65