قیمت پایانی تغییر درصد
5,722 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,700 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,722 0.00 0.00
اولین قیمت 5,950
قیمت دیروز 5,722
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,941 3,567
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3124212
تعداد سهام 2.527 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.011 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 14.457 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 5,661 5,700 30,000 1
1 9,000 5,660 5,728 3,000 1
4 27,200 5,651 5,729 30,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65