قیمت پایانی تغییر درصد
15,959 595.00 3.59

داده ها

آخرین معامله 15,845 709.00 4.28
قیمت پایانی 15,959 595.00 3.59
اولین قیمت 16,000
قیمت دیروز 16,554
بازه روز 16,001 15,800
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -9288138
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 123
حجم معاملات 392,583
ارزش معاملات 6.265 میلیارد
ارزش بازار 23.939 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 402,813 402,813
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 62 44
حقیقی 62 44
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65