داده ها

آخرین معامله 19,750 1,699.00 7.92
قیمت پایانی 20,375 1,074.00 5.01
اولین قیمت 20,800
قیمت دیروز 21,449
بازه روز 21,838 19,611
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -11858250
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 4,304
حجم معاملات 11.744 میلیون
ارزش معاملات 239.277 میلیارد
ارزش بازار 30.563 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 11.462 میلیون
حقوقی 0 281,606
تعداد خرید فروش
مجموع 0 1,024
حقیقی 0 1,020
حقوقی 0 4
تغییر حقوقی به حقیقی 233.537 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65