قیمت پایانی تغییر درصد
2,026 39.00 1.96

داده ها

آخرین معامله 2,026 39.00 1.96
قیمت پایانی 2,026 39.00 1.96
اولین قیمت 2,026
قیمت دیروز 1,987
بازه روز 2,026 2,026
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1
حجم معاملات 1
ارزش معاملات 2,026
ارزش بازار 1.013 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65