قیمت پایانی تغییر درصد
1,638 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,613 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,638 0.00 0.00
اولین قیمت 1,750
قیمت دیروز 1,638
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,779 1,611
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 196560
تعداد سهام 530 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 309,023

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 868.14 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 40,000 1,611 1,615 10,437 1
1 1,900 1,600 1,621 21,000 1
1 3,000 1,525 1,625 100,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65