قیمت پایانی تغییر درصد
4,445 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,445 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,445 0.00 0.00
اولین قیمت 4,445
قیمت دیروز 4,445
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,445 4,023
بازه هفته 3,536 3,331
بازه سال - -
P/E 533400
تعداد سهام 530 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 212,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.356 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
139 5.28 میلیون 4,445 0 0 0
1 3,659 4,038 0 0 0
1 1,233 4,036 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65