قیمت پایانی تغییر درصد
4,109 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,070 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,109 0.00 0.00
اولین قیمت 4,145
قیمت دیروز 4,109
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,393 3,975
بازه هفته 4,550 3,805
بازه سال - -
P/E 493080
تعداد سهام 530 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 212,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.178 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 6,400 4,070 4,100 10,000 1
3 39,300 4,060 4,120 7,290 1
1 10,000 4,055 4,130 15,255 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65