قیمت پایانی تغییر درصد
1,550 35.00 2.31

داده ها

آخرین معامله 1,576 61.00 4.03
قیمت پایانی 1,550 35.00 2.31
اولین قیمت 1,543
قیمت دیروز 1,515
بازه روز 1,578 1,531
قیمت مجاز 1,622 1,468
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 186000
تعداد سهام 530 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 339,443

معاملات

تعداد معاملات 233
حجم معاملات 1.841 میلیون
ارزش معاملات 2.855 میلیارد
ارزش بازار 821.5 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.841 میلیون 1.654 میلیون
حقوقی 0 187,641
تعداد خرید فروش
مجموع 67 90
حقیقی 67 89
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 290.844 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 23,884 1,576 1,578 15,000 1
2 14,836 1,572 1,579 82,965 2
3 61,144 1,566 1,580 180,690 13

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65