قیمت پایانی تغییر درصد
1,861 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,861 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,861 0.00 0.00
اولین قیمت 1,861
قیمت دیروز 1,861
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,622 1,468
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 223320
تعداد سهام 530 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 339,443

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 986.33 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
225 10.593 میلیون 1,861 2,200 20,762 2
2 4,000 1,691 2,211 2,211 1
1 1,000 1,687 2,222 50,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65