قیمت پایانی تغییر درصد
1,350 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,361 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,350 0.00 0.00
اولین قیمت 1,325
قیمت دیروز 1,350
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,622 1,468
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 162000
تعداد سهام 530 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 339,443

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 715.5 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50,000 1,252 1,800 108,900 3
1 46,000 1,236 1,950 23,000 1
1 3,000 1,205 2,170 1,600 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/6)

65