داده ها

آخرین معامله 9,612 262.00 2.80
قیمت پایانی 9,698 348.00 3.72
اولین قیمت 9,540
قیمت دیروز 9,350
بازه روز 10,050 9,350
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 30 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 532
حجم معاملات 879,737
ارزش معاملات 8.532 میلیارد
ارزش بازار 290.94 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 719,714 719,714
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 137 168
حقیقی 137 168
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65