داده ها

آخرین معامله 13,880 0.00 0.00
قیمت پایانی 13,819 0.00 0.00
اولین قیمت 13,879
قیمت دیروز 13,819
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 14,120 13,298
بازه هفته 14,331 13,100
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 60 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 829.14 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 16,185 13,298 13,309 500 1
0 0 0 13,400 2,873 4
0 0 0 13,540 202 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65