داده ها

آخرین معامله 19,695 1,790.00 10.00
قیمت پایانی 19,695 1,790.00 10.00
اولین قیمت 19,695
قیمت دیروز 17,905
بازه روز 19,695 19,695
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 55146000
تعداد سهام 307.801 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1
حجم معاملات 8,340
ارزش معاملات 164.256 میلیون
ارزش بازار 6.062 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 8,340 8,340
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 1 1
حقیقی 1 1
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65