داده ها

آخرین معامله 13,890 486.00 3.38
قیمت پایانی 13,958 418.00 2.91
اولین قیمت 14,350
قیمت دیروز 14,376
بازه روز 14,350 13,706
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 39082400
تعداد سهام 307.801 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 86
حجم معاملات 107,232
ارزش معاملات 1.497 میلیارد
ارزش بازار 4.296 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 87,232 107,232
حقوقی 20,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 38 24
حقیقی 37 24
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 279.16 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65