داده ها

آخرین معامله 36,768 0.00 0.00
قیمت پایانی 36,495 0.00 0.00
اولین قیمت 35,698
قیمت دیروز 36,495
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 34,928 32,894
بازه هفته 36,768 33,333
بازه سال - -
P/E 102186000
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 18.248 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
63 102,971 34,928 35,190 158 1
1 28 34,927 35,761 191 2
1 31 34,926 36,387 807 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65