داده ها

آخرین معامله 41,271 1,276.00 3.00
قیمت پایانی 41,653 894.00 2.10
اولین قیمت 43,000
قیمت دیروز 42,547
بازه روز 43,000 41,271
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 29.4 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 159
حجم معاملات 69,592
ارزش معاملات 2.899 میلیارد
ارزش بازار 1.225 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 69,592 69,592
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 115 17
حقیقی 115 17
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65