قیمت پایانی تغییر درصد
18,446 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 18,362 0.00 0.00
قیمت پایانی 18,446 0.00 0.00
اولین قیمت 19,500
قیمت دیروز 18,446
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 20,294 18,362
بازه هفته 21,000 19,640
بازه سال - -
P/E 7894888
تعداد سهام 540 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.961 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 18,362 35,932 10
0 0 0 18,591 506 2
0 0 0 18,998 12,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65