قیمت پایانی تغییر درصد
16,261 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 16,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 16,261 0.00 0.00
اولین قیمت 16,600
قیمت دیروز 16,261
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 16,952 15,338
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6959708
تعداد سهام 360 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.854 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 15,800 16,100 4,688 2
1 7,000 15,629 16,177 258 1
1 3,000 15,600 16,290 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/30)

65