قیمت پایانی تغییر درصد
15,382 732.00 5.00

داده ها

آخرین معامله 15,382 732.00 5.00
قیمت پایانی 15,382 732.00 5.00
اولین قیمت 15,382
قیمت دیروز 14,650
بازه روز 15,382 15,382
قیمت مجاز 15,382 13,918
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6583496
تعداد سهام 360 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 9
حجم معاملات 27,862
ارزش معاملات 428.573 میلیون
ارزش بازار 5.538 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 27,862 27,862
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 2 7
حقیقی 2 7
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
76 2.543 میلیون 15,382 0 0 0
2 5,600 15,000 0 0 0
1 5,000 14,500 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65