قیمت پایانی تغییر درصد
15,424 660.00 4.47

داده ها

آخرین معامله 15,120 356.00 2.41
قیمت پایانی 15,424 660.00 4.47
اولین قیمت 15,502
قیمت دیروز 14,764
بازه روز 15,502 15,100
قیمت مجاز 16,952 15,338
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6601472
تعداد سهام 360 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 275
حجم معاملات 859,183
ارزش معاملات 13.252 میلیارد
ارزش بازار 5.553 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 473,163 265,527
حقوقی 386,020 593,656
تعداد خرید فروش
مجموع 89 79
حقیقی 86 76
حقوقی 3 3
تغییر حقوقی به حقیقی 3.203 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,300 15,101 15,200 340 1
1 2,379 15,100 15,299 5,000 1
1 200 15,090 15,300 22,540 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)

65