قیمت پایانی تغییر درصد
22,577 912.00 3.88

داده ها

آخرین معامله 22,317 1,172.00 4.99
قیمت پایانی 22,577 912.00 3.88
اولین قیمت 23,489
قیمت دیروز 23,489
بازه روز 23,489 22,315
قیمت مجاز 16,952 15,338
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 9662956
تعداد سهام 360 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 196
حجم معاملات 295,765
ارزش معاملات 6.678 میلیارد
ارزش بازار 8.128 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 127,665 286,508
حقوقی 168,100 9,257
تعداد خرید فروش
مجموع 60 37
حقیقی 58 36
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 3.586 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,804 22,316 22,780 1,000 1
1 1,000 22,315 22,784 2,906 1
0 0 0 22,790 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65