قیمت پایانی تغییر درصد
7,956 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,159 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,956 0.00 0.00
اولین قیمت 7,744
قیمت دیروز 7,956
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,533 3,197
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 580788
تعداد سهام 213 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 156,006

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.695 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 810 8,148 8,160 32,400 2
1 481 8,141 8,180 4,000 1
1 200 8,137 8,200 5,150 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/31)

65