داده ها

آخرین معامله 4,519 215.00 5.00
قیمت پایانی 4,417 113.00 2.63
اولین قیمت 4,273
قیمت دیروز 4,304
بازه روز 4,519 4,107
قیمت مجاز 3,533 3,197
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 322441
تعداد سهام 213 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 156,006

معاملات

تعداد معاملات 181
حجم معاملات 706,574
ارزش معاملات 3.121 میلیارد
ارزش بازار 940.821 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 706,574 676,574
حقوقی 0 30,000
تعداد خرید فروش
مجموع 66 76
حقیقی 66 75
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 132.51 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
11 192,076 4,519 4,900 890 1
1 8,303 4,440 5,000 17,838 1
1 10,000 4,360 5,375 1,800 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65