قیمت پایانی تغییر درصد
11,226 151.00 1.36

داده ها

آخرین معامله 11,200 125.00 1.13
قیمت پایانی 11,226 151.00 1.36
اولین قیمت 11,110
قیمت دیروز 11,075
بازه روز 11,367 11,100
قیمت مجاز 11,628 10,522
بازه هفته 11,119 10,300
بازه سال - -
P/E 819498
تعداد سهام 563 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 225,200

معاملات

تعداد معاملات 207
حجم معاملات 260,400
ارزش معاملات 2.923 میلیارد
ارزش بازار 6.32 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 260,400 260,400
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 95 86
حقیقی 95 86
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 330 11,162 11,200 946 2
1 9,543 11,161 11,208 15,000 1
2 5,568 11,160 11,210 4,650 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/16)

65