داده ها

آخرین معامله 3,650 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,654 0.00 0.00
اولین قیمت 3,666
قیمت دیروز 3,654
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,533 3,197
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 266742
تعداد سهام 213 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 156,006

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 778.302 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 667 3,599 3,690 3,325 2
1 1,000 3,350 3,708 1,000 1
1 320 3,179 3,748 50,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/25)

65