قیمت پایانی تغییر درصد
19,766 662.00 3.24

داده ها

آخرین معامله 19,407 1,021.00 5.00
قیمت پایانی 19,766 662.00 3.24
اولین قیمت 20,670
قیمت دیروز 20,428
بازه روز 21,209 19,407
قیمت مجاز 21,449 19,407
بازه هفته 21,744 20,210
بازه سال - -
P/E 1442918
تعداد سهام 213 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 85,200

معاملات

تعداد معاملات 808
حجم معاملات 1.38 میلیون
ارزش معاملات 27.274 میلیارد
ارزش بازار 4.21 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.38 میلیون 1.38 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 346 120
حقیقی 346 120
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 19,499 19,547 20 1
3 6,925 19,407 19,548 12 1
1 200 19,040 19,549 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/25)

65