داده ها

آخرین معامله 4,426 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,426 0.00 0.00
اولین قیمت 4,426
قیمت دیروز 4,426
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,647 4,205
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 323098
تعداد سهام 213 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 118,596

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 942.738 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
8 70,654 4,426 0 0 0
2 1,175 4,420 0 0 0
2 1,300 4,217 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/31)

65