داده ها

آخرین معامله 3,759 97.00 2.52
قیمت پایانی 3,737 119.00 3.09
اولین قیمت 3,875
قیمت دیروز 3,856
بازه روز 3,875 3,664
قیمت مجاز 4,048 3,664
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 272801
تعداد سهام 213 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 130,242

معاملات

تعداد معاملات 67
حجم معاملات 345,271
ارزش معاملات 1.29 میلیارد
ارزش بازار 795.981 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 345,271 345,271
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 35 20
حقیقی 35 20
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 3,665 3,759 30,710 1
3 29,592 3,664 3,765 1,297 1
1 500 3,298 3,776 3,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65