قیمت پایانی تغییر درصد
2,387 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,368 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,387 0.00 0.00
اولین قیمت 2,393
قیمت دیروز 2,387
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,549 2,307
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1081311
تعداد سهام 60 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 4.119 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 143.22 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 68,162 2,368 2,377 4,053 1
1 10,000 2,365 2,380 1,224 1
1 5,000 2,362 2,385 4,200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/26)

65