قیمت پایانی تغییر درصد
3,794 2.00 0.05

داده ها

آخرین معامله 3,758 34.00 0.90
قیمت پایانی 3,794 2.00 0.05
اولین قیمت 3,712
قیمت دیروز 3,792
بازه روز 3,880 3,680
قیمت مجاز 3,981 3,603
بازه هفته 3,967 3,598
بازه سال - -
P/E 1718682
تعداد سهام 60 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.588 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 580
حجم معاملات 5.655 میلیون
ارزش معاملات 21.456 میلیارد
ارزش بازار 227.64 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.647 میلیون 4.55 میلیون
حقوقی 3.008 میلیون 1.105 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 213 158
حقیقی 209 153
حقوقی 4 5
تغییر حقوقی به حقیقی 7.219 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,734 3,752 3,758 1,595 1
1 5,000 3,751 3,760 15,172 2
5 6,834 3,750 3,761 4,410 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65