قیمت پایانی تغییر درصد
4,004 36.00 0.91

داده ها

آخرین معامله 3,925 43.00 1.08
قیمت پایانی 4,004 36.00 0.91
اولین قیمت 3,901
قیمت دیروز 3,968
بازه روز 4,089 3,901
قیمت مجاز 4,166 3,770
بازه هفته 4,100 3,860
بازه سال - -
P/E 1813812
تعداد سهام 60 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.554 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 2,621
حجم معاملات 32.279 میلیون
ارزش معاملات 129.236 میلیارد
ارزش بازار 240.24 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 22.822 میلیون 19.701 میلیون
حقوقی 9.457 میلیون 12.578 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 665 586
حقیقی 654 567
حقوقی 11 19
تغییر حقوقی به حقیقی 12.496 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 9,900 3,925 3,940 2,500 1
1 634 3,922 3,955 27,593 1
1 10,000 3,917 3,956 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/25)

65