قیمت پایانی تغییر درصد
2,687 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,681 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,687 0.00 0.00
اولین قیمت 2,700
قیمت دیروز 2,687
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,439 2,207
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1217211
تعداد سهام 60 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 4.281 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 161.22 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,802 2,681 2,698 96,435 3
1 92,478 2,680 2,699 160,269 5
1 1,860 2,678 2,700 263,393 14

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/31)

65