قیمت پایانی تغییر درصد
7,655 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,699 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,655 0.00 0.00
اولین قیمت 7,421
قیمت دیروز 7,655
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,184 7,406
بازه هفته 8,016 7,510
بازه سال - -
P/E 1393210
تعداد سهام 2.414 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 965,580

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 18.479 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 17,058 7,650 7,739 600 1
1 500 7,636 7,740 8,000 1
1 34,532 7,635 7,748 2,227 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/26)

65