قیمت پایانی تغییر درصد
5,427 247.00 4.77

داده ها

آخرین معامله 5,439 259.00 5.00
قیمت پایانی 5,427 247.00 4.77
اولین قیمت 5,190
قیمت دیروز 5,180
بازه روز 5,439 5,167
قیمت مجاز 4,899 4,433
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 987714
تعداد سهام 2.414 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 965,580

معاملات

تعداد معاملات 579
حجم معاملات 6.07 میلیون
ارزش معاملات 32.939 میلیارد
ارزش بازار 13.101 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.33 میلیون 2.52 میلیون
حقوقی 3.74 میلیون 3.549 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 160 206
حقیقی 156 199
حقوقی 4 7
تغییر حقوقی به حقیقی 1.033 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 199,845 5,439 5,450 20,000 1
1 1,000 5,427 5,454 1,100 1
1 850 5,404 5,460 250 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/5)

65