قیمت پایانی تغییر درصد
6,255 146.00 2.39

داده ها

آخرین معامله 6,359 250.00 4.09
قیمت پایانی 6,255 146.00 2.39
اولین قیمت 6,011
قیمت دیروز 6,109
بازه روز 6,398 6,011
قیمت مجاز 6,414 5,804
بازه هفته 7,019 6,785
بازه سال - -
P/E 1138410
تعداد سهام 2.414 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 965,580

معاملات

تعداد معاملات 235
حجم معاملات 1.169 میلیون
ارزش معاملات 7.313 میلیارد
ارزش بازار 15.099 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 697,274 1.169 میلیون
حقوقی 471,863 0
تعداد خرید فروش
مجموع 86 86
حقیقی 80 86
حقوقی 6 0
تغییر حقوقی به حقیقی 2.952 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
5 11,492 6,353 6,359 1,169 1
2 634 6,290 6,360 1,643 1
3 90,798 6,253 6,365 1,644 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65