قیمت پایانی تغییر درصد
4,841 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,846 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,841 0.00 0.00
اولین قیمت 4,846
قیمت دیروز 4,841
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,846 4,386
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 881062
تعداد سهام 2.414 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 965,580

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 11.686 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
85 3.869 میلیون 4,846 4,860 1,000 1
1 1,027 4,845 4,880 2,000 1
4 9,797 4,831 4,888 700 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65