قیمت پایانی تغییر درصد
4,305 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,300 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,305 0.00 0.00
اولین قیمت 4,380
قیمت دیروز 4,305
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,899 4,433
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 783510
تعداد سهام 2.414 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 965,580

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 10.392 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 88,641 4,262 4,395 2,500 1
1 7,139 4,251 4,448 3,000 1
1 2,500 4,220 4,480 1,600 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65