قیمت پایانی تغییر درصد
20,554 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 20,300 0.00 0.00
قیمت پایانی 20,554 0.00 0.00
اولین قیمت 21,170
قیمت دیروز 20,554
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 15,619 14,133
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 34941800
تعداد سهام 2.6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 700,476

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 53.44 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,220 20,275 20,300 32,716 4
1 300 20,263 20,301 3,477 1
1 414 20,229 20,312 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65