قیمت پایانی تغییر درصد
14,587 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 14,639 0.00 0.00
قیمت پایانی 14,587 0.00 0.00
اولین قیمت 14,665
قیمت دیروز 14,587
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 15,619 14,133
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 24797900
تعداد سهام 2.6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 700,476

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 37.926 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 14,560 14,639 6,000 1
2 230 14,541 14,660 200 1
1 305 14,530 14,669 2,686 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65