قیمت پایانی تغییر درصد
16,171 99.00 0.62

داده ها

آخرین معامله 16,688 616.00 3.83
قیمت پایانی 16,171 99.00 0.62
اولین قیمت 16,501
قیمت دیروز 16,072
بازه روز 16,733 16,501
قیمت مجاز 16,875 15,269
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 27490700
تعداد سهام 2.6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 628,141

معاملات

تعداد معاملات 49
حجم معاملات 102,371
ارزش معاملات 1.707 میلیارد
ارزش بازار 42.045 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 80,254 80,254
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 20 24
حقیقی 20 24
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 16,610 16,685 7,654 1
1 2,000 16,606 16,686 9,000 2
2 7,000 16,605 16,689 6,068 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65