قیمت پایانی تغییر درصد
18,565 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 19,348 0.00 0.00
قیمت پایانی 18,565 0.00 0.00
اولین قیمت 18,221
قیمت دیروز 18,565
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 19,664 17,792
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 31560500
تعداد سهام 2.6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 528,821

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 48.269 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,600 19,071 19,330 100 1
1 3,052 19,020 19,338 2,000 1
1 430 19,002 19,340 6,463 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65