قیمت پایانی تغییر درصد
13,904 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 13,899 0.00 0.00
قیمت پایانی 13,904 0.00 0.00
اولین قیمت 13,930
قیمت دیروز 13,904
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 15,619 14,133
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 23636800
تعداد سهام 2.6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 700,476

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 36.15 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 200 13,819 13,899 2,561 1
1 400 13,813 13,980 2,082 2
1 200 13,804 13,984 1,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/2)

65