قیمت پایانی تغییر درصد
14,119 224.00 1.61

داده ها

آخرین معامله 14,256 361.00 2.60
قیمت پایانی 14,119 224.00 1.61
اولین قیمت 14,050
قیمت دیروز 13,895
بازه روز 14,403 14,050
قیمت مجاز 14,589 13,201
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 24002300
تعداد سهام 2.6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 661,157

معاملات

تعداد معاملات 212
حجم معاملات 365,955
ارزش معاملات 5.233 میلیارد
ارزش بازار 36.709 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 265,955 335,177
حقوقی 100,000 30,778
تعداد خرید فروش
مجموع 115 68
حقیقی 114 65
حقوقی 1 3
تغییر حقوقی به حقیقی 977.345 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100 14,256 14,346 204 1
1 420 14,200 14,347 1,000 1
1 110 14,154 14,357 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/28)

65