قیمت پایانی تغییر درصد
22,143 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 22,220 0.00 0.00
قیمت پایانی 22,143 0.00 0.00
اولین قیمت 21,830
قیمت دیروز 22,143
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 22,818 20,646
بازه هفته 22,290 20,536
بازه سال - -
P/E 37643100
تعداد سهام 2.6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 471,676

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 57.572 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 15,000 22,219 22,220 410 1
2 12,969 22,218 22,250 30,812 4
2 1,601 22,217 22,265 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65