قیمت پایانی تغییر درصد
1,868 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,868 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,868 0.00 0.00
اولین قیمت 1,860
قیمت دیروز 1,868
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,207 1,997
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 429640
تعداد سهام 81.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 4.76 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 152.242 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 71,800 1,859 1,870 12,297 3
2 60,700 1,858 1,872 39,000 1
1 50,000 1,857 1,875 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/24)

65