قیمت پایانی تغییر درصد
2,451 39.00 1.57

داده ها

آخرین معامله 2,412 78.00 3.13
قیمت پایانی 2,451 39.00 1.57
اولین قیمت 2,540
قیمت دیروز 2,490
بازه روز 2,560 2,402
قیمت مجاز 2,207 1,997
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 563730
تعداد سهام 81.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 4.76 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 2,249
حجم معاملات 34.667 میلیون
ارزش معاملات 84.979 میلیارد
ارزش بازار 199.757 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 22.468 میلیون 33.549 میلیون
حقوقی 12.199 میلیون 1.118 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 693 456
حقیقی 680 450
حقوقی 13 6
تغییر حقوقی به حقیقی 27.159 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 20,000 2,414 2,420 171,561 6
1 5,000 2,413 2,424 100,000 1
3 1,950 2,412 2,425 52,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65