قیمت پایانی تغییر درصد
2,072 11.00 0.53

داده ها

آخرین معامله 2,053 30.00 1.44
قیمت پایانی 2,072 11.00 0.53
اولین قیمت 2,083
قیمت دیروز 2,083
بازه روز 2,099 2,040
قیمت مجاز 2,207 1,997
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 476560
تعداد سهام 81.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 4.76 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,384
حجم معاملات 20.483 میلیون
ارزش معاملات 42.441 میلیارد
ارزش بازار 168.868 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 8.993 میلیون 15.933 میلیون
حقوقی 11.49 میلیون 4.55 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 280 386
حقیقی 276 384
حقوقی 4 2
تغییر حقوقی به حقیقی 14.379 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,903 2,052 2,053 24,701 2
1 5,661 2,051 2,059 2,000 1
1 590 2,050 2,060 158,760 6

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/19)

65