قیمت پایانی تغییر درصد
2,681 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,649 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,681 0.00 0.00
اولین قیمت 2,653
قیمت دیروز 2,681
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,785 2,521
بازه هفته 2,995 2,640
بازه سال - -
P/E 616630
تعداد سهام 81.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 218.502 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 2,646 2,649 472,170 5
1 10,750 2,645 2,650 1,000,000 10
1 3,000 2,641 2,651 100,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/3)

65