قیمت پایانی تغییر درصد
3,149 41.00 1.29

داده ها

آخرین معامله 3,180 10.00 0.31
قیمت پایانی 3,149 41.00 1.29
اولین قیمت 3,192
قیمت دیروز 3,190
بازه روز 3,228 3,090
قیمت مجاز 3,349 3,031
بازه هفته 3,255 2,997
بازه سال - -
P/E 724270
تعداد سهام 81.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.129 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,168
حجم معاملات 11.684 میلیون
ارزش معاملات 36.793 میلیارد
ارزش بازار 256.644 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4.621 میلیون 11.365 میلیون
حقوقی 7.063 میلیون 319,396
تعداد خرید فروش
مجموع 314 264
حقیقی 304 260
حقوقی 10 4
تغییر حقوقی به حقیقی 21.237 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 40,000 3,172 3,180 12,087 1
1 3,000 3,171 3,181 5,600 2
5 15,428 3,170 3,184 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65