قیمت پایانی تغییر درصد
2,330 14.00 0.60

داده ها

آخرین معامله 2,340 4.00 0.17
قیمت پایانی 2,330 14.00 0.60
اولین قیمت 2,347
قیمت دیروز 2,344
بازه روز 2,355 2,292
قیمت مجاز 2,207 1,997
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 535900
تعداد سهام 81.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 4.76 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,653
حجم معاملات 18.995 میلیون
ارزش معاملات 44.254 میلیارد
ارزش بازار 189.895 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4.289 میلیون 15.29 میلیون
حقوقی 14.705 میلیون 3.705 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 235 291
حقیقی 223 286
حقوقی 12 5
تغییر حقوقی به حقیقی 25.631 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 5,077 2,340 2,346 49,838 1
2 79,352 2,339 2,349 128,000 4
1 5,000 2,338 2,350 114,035 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65