قیمت پایانی تغییر درصد
2,381 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,366 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,381 0.00 0.00
اولین قیمت 2,385
قیمت دیروز 2,381
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,545 2,303
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 547630
تعداد سهام 81.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 4.034 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 194.052 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,850 2,366 2,384 10,000 1
10 231,040 2,360 2,385 30,000 1
1 30,000 2,359 2,386 100,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65