قیمت پایانی تغییر درصد
1,904 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,900 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,904 0.00 0.00
اولین قیمت 1,950
قیمت دیروز 1,904
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,064 1,868
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 437920
تعداد سهام 81.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 5.385 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 155.176 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 15,000 1,900 1,900 878,614 24
4 28,400 1,898 1,902 10,000 1
4 24,000 1,896 1,903 3 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65