قیمت پایانی تغییر درصد
2,048 2.00 0.10

داده ها

آخرین معامله 2,042 8.00 0.39
قیمت پایانی 2,048 2.00 0.10
اولین قیمت 2,040
قیمت دیروز 2,050
بازه روز 2,079 2,032
قیمت مجاز 2,207 1,997
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 471040
تعداد سهام 81.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 4.76 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,128
حجم معاملات 8.395 میلیون
ارزش معاملات 17.19 میلیارد
ارزش بازار 166.912 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.469 میلیون 7.895 میلیون
حقوقی 2.926 میلیون 500,000
تعداد خرید فروش
مجموع 318 480
حقیقی 314 479
حقوقی 4 1
تغییر حقوقی به حقیقی 4.969 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 19,000 2,050 2,056 2,059 2
1 2,700 2,039 2,057 500 1
4 59,500 2,038 2,058 800 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65