قیمت پایانی تغییر درصد
2,215 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,215 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,215 0.00 0.00
اولین قیمت 2,215
قیمت دیروز 2,215
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,325 2,105
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 509450
تعداد سهام 81.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 5.252 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 180.523 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
6 186,118 2,215 2,295 100,000 1
1 100,000 2,205 2,296 100,000 1
2 103,620 2,200 2,297 131,629 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/3)

65