قیمت پایانی تغییر درصد
2,472 21.00 0.86

داده ها

آخرین معامله 2,498 47.00 1.92
قیمت پایانی 2,472 21.00 0.86
اولین قیمت 2,491
قیمت دیروز 2,451
بازه روز 2,500 2,490
قیمت مجاز 2,207 1,997
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 568560
تعداد سهام 81.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 4.76 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 232
حجم معاملات 2.062 میلیون
ارزش معاملات 5.142 میلیارد
ارزش بازار 201.468 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.875 میلیون 1.777 میلیون
حقوقی 200,000 298,599
تعداد خرید فروش
مجموع 88 113
حقیقی 87 110
حقوقی 1 3
تغییر حقوقی به حقیقی 243.737 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 53,588 2,497 2,498 82,666 3
1 1,000 2,495 2,499 21,363 4
3 156,545 2,492 2,500 278,521 15

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/26)

65