قیمت پایانی تغییر درصد
2,287 7.00 0.31

داده ها

آخرین معامله 2,280 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,287 7.00 0.31
اولین قیمت 2,300
قیمت دیروز 2,280
بازه روز 2,321 2,251
قیمت مجاز 2,394 2,166
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 526010
تعداد سهام 81.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 4.2 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,660
حجم معاملات 25.916 میلیون
ارزش معاملات 59.278 میلیارد
ارزش بازار 186.391 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 9.5 میلیون 25.593 میلیون
حقوقی 16.416 میلیون 323,000
تعداد خرید فروش
مجموع 404 441
حقیقی 399 440
حقوقی 5 1
تغییر حقوقی به حقیقی 36.806 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 15,000 2,295 2,295 26,693 2
1 3,900 2,280 2,298 26,132 2
2 52,196 2,265 2,299 37,503 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65