قیمت پایانی تغییر درصد
1,891 7.00 0.37

داده ها

آخرین معامله 1,884 14.00 0.74
قیمت پایانی 1,891 7.00 0.37
اولین قیمت 1,872
قیمت دیروز 1,898
بازه روز 1,903 1,864
قیمت مجاز 2,207 1,997
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 434930
تعداد سهام 81.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 4.76 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 407
حجم معاملات 3.308 میلیون
ارزش معاملات 6.24 میلیارد
ارزش بازار 154.117 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.035 میلیون 1.766 میلیون
حقوقی 1.322 میلیون 1.59 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 132 132
حقیقی 122 129
حقوقی 10 3
تغییر حقوقی به حقیقی 508.496 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 2,034 1,881 1,884 9,419 1
3 46,257 1,880 1,885 26,500 3
3 3,100 1,875 1,886 30,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/28)

65