قیمت پایانی تغییر درصد
2,385 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,420 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,385 0.00 0.00
اولین قیمت 2,346
قیمت دیروز 2,385
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,446 2,214
بازه هفته 2,533 2,450
بازه سال - -
P/E 548550
تعداد سهام 81.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 4.034 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 194.378 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,000 2,403 2,430 402,304 13
1 31,500 2,402 2,434 10,000 1
4 104,850 2,400 2,435 75,000 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/21)

65