قیمت پایانی تغییر درصد
2,048 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,042 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,048 0.00 0.00
اولین قیمت 2,040
قیمت دیروز 2,048
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,207 1,997
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 471040
تعداد سهام 81.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 4.76 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 166.912 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 19,000 2,050 2,056 2,059 2
1 2,700 2,039 2,057 500 1
4 59,500 2,038 2,058 800 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65