قیمت پایانی تغییر درصد
2,365 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,360 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,365 0.00 0.00
اولین قیمت 2,350
قیمت دیروز 2,365
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,207 1,997
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 543950
تعداد سهام 81.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 4.76 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 192.748 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,238 2,360 2,370 3,000 1
1 19,500 2,352 2,374 100 1
1 1,000 2,350 2,378 20,070 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/4)

65