قیمت پایانی تغییر درصد
1,777 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,750 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,777 0.00 0.00
اولین قیمت 1,760
قیمت دیروز 1,777
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,819 1,647
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 408710
تعداد سهام 81.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 5.313 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 144.826 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 1,752 1,764 20,000 1
2 50,000 1,743 1,765 3,180 1
2 71,336 1,742 1,769 62,123 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/23)

65