قیمت پایانی تغییر درصد
1,967 52.00 2.58

داده ها

آخرین معامله 1,950 69.00 3.42
قیمت پایانی 1,967 52.00 2.58
اولین قیمت 2,010
قیمت دیروز 2,019
بازه روز 2,030 1,931
قیمت مجاز 2,207 1,997
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 452410
تعداد سهام 81.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 4.76 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 2,035
حجم معاملات 29.88 میلیون
ارزش معاملات 58.787 میلیارد
ارزش بازار 160.311 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 15.558 میلیون 18.911 میلیون
حقوقی 14.323 میلیون 10.969 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 585 379
حقیقی 578 373
حقوقی 7 6
تغییر حقوقی به حقیقی 6.596 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 1,947 1,970 10,000 1
1 3,000 1,945 1,977 22,000 1
3 42,805 1,943 1,979 60,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/25)

65