قیمت پایانی تغییر درصد
2,771 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,740 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,771 0.00 0.00
اولین قیمت 2,720
قیمت دیروز 2,771
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,909 2,633
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 637330
تعداد سهام 81.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.976 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 225.837 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 2,722 2,760 20,000 1
1 5,000 2,676 2,773 20,000 1
1 930 2,675 2,788 367 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/29)

65