قیمت پایانی تغییر درصد
2,954 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,975 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,954 0.00 0.00
اولین قیمت 2,918
قیمت دیروز 2,954
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,101 2,807
بازه هفته 2,995 2,822
بازه سال - -
P/E 679420
تعداد سهام 81.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 240.751 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 2,970 2,975 27,492 2
2 32,590 2,969 2,977 112,000 4
2 2,000 2,962 2,979 57,000 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/27)

65