قیمت پایانی تغییر درصد
2,408 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,412 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,408 0.00 0.00
اولین قیمت 2,451
قیمت دیروز 2,408
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,207 1,997
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 553840
تعداد سهام 81.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 4.76 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 196.252 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,587 2,412 2,414 4,000 1
1 2,000 2,402 2,420 52,000 2
19 499,550 2,400 2,425 16,355 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/29)

65