داده ها

آخرین معامله 34,026 1,786.00 4.99
قیمت پایانی 35,501 311.00 0.87
اولین قیمت 34,022
قیمت دیروز 35,812
بازه روز 34,026 34,022
قیمت مجاز 37,602 34,022
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 60 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 24,000

معاملات

تعداد معاملات 12
حجم معاملات 4,164
ارزش معاملات 141.668 میلیون
ارزش بازار 2.13 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4,164 4,164
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 11 3
حقیقی 11 3
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 30 34,028 35,760 1,130 3
2 246 34,027 35,770 200 1
3 321 34,026 35,771 108 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65