قیمت پایانی تغییر درصد
35,523 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 36,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 35,523 0.00 0.00
اولین قیمت 34,436
قیمت دیروز 35,523
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 37,299 33,747
بازه هفته 37,000 34,100
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 60 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 24,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.131 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 37 33,977 36,950 2,500 1
1 61 33,510 37,027 28 1
0 0 0 37,500 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/20)

65