داده ها

آخرین معامله 40,993 1,422.00 3.35
قیمت پایانی 40,372 2,043.00 4.82
اولین قیمت 43,000
قیمت دیروز 42,415
بازه روز 43,000 40,295
قیمت مجاز 44,535 40,295
بازه هفته 45,999 44,168
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 60 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 24,000

معاملات

تعداد معاملات 296
حجم معاملات 129,946
ارزش معاملات 5.246 میلیارد
ارزش بازار 2.422 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 129,946 129,946
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 164 59
حقیقی 164 59
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 40,993 470 1
0 0 0 41,235 40 1
0 0 0 41,291 25 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65