قیمت پایانی تغییر درصد
7,717 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,096 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,717 0.00 0.00
اولین قیمت 8,096
قیمت دیروز 7,717
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,102 7,332
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 60 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 463.02 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 8,054 14,000 150 1
1 250 8,038 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/24)

65