داده ها

آخرین معامله 6,820 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,159 0.00 0.00
اولین قیمت 6,802
قیمت دیروز 7,159
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,528 8,622
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 60 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 55,078

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 429.54 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,000 6,821 7,099 451 1
2 1,965 6,820 7,139 1,000 1
2 10,149 6,802 7,154 32 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/2)

65