داده ها

آخرین معامله 21,992 0.00 0.00
قیمت پایانی 21,208 0.00 0.00
اولین قیمت 22,000
قیمت دیروز 21,208
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,528 8,622
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 60 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 55,078

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.272 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 600 21,114 22,200 200 1
0 0 0 22,299 71 1
0 0 0 22,799 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65