داده ها

آخرین معامله 7,048 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,736 0.00 0.00
اولین قیمت 7,048
قیمت دیروز 6,736
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,048 6,378
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 60 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 75,632

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 404.16 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
7 53,036 7,048 7,304 1,500 1
0 0 0 14,000 150 1
0 0 0 15,826 3,174 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65