داده ها

آخرین معامله 17,728 0.00 0.00
قیمت پایانی 17,697 0.00 0.00
اولین قیمت 17,728
قیمت دیروز 17,697
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,528 8,622
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 60 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 55,078

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.062 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
10 4,556 17,728 0 0 0
1 200 17,101 0 0 0
1 300 16,884 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65