قیمت پایانی تغییر درصد
3,347 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,347 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,347 0.00 0.00
اولین قیمت 3,347
قیمت دیروز 3,347
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,514 3,180
بازه هفته 3,188 3,188
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.008 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2150 20.779 میلیون 3,347 3,347 2,596 15
15 77,571 3,346 0 0 0
9 9,136 3,345 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/19)

65