قیمت پایانی تغییر درصد
6,700 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,580 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,700 0.00 0.00
اولین قیمت 6,517
قیمت دیروز 6,700
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,968 2,686
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 683400
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 240,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.02 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,190 6,567 6,570 10,000 1
1 50,000 6,565 6,660 4,936 1
1 4,081 6,562 6,688 150 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/31)

65