قیمت پایانی تغییر درصد
16,895 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 17,329 0.00 0.00
قیمت پایانی 16,895 0.00 0.00
اولین قیمت 14,934
قیمت دیروز 16,895
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 17,329 15,679
بازه هفته 16,569 15,000
بازه سال - -
P/E 1723290
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 240,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 10.137 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
11 88,198 17,329 17,350 1,015 1
2 1,510 17,150 17,400 500 1
1 1,480 17,142 17,548 8,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65