داده ها

آخرین معامله 3,489 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,656 0.00 0.00
اولین قیمت 3,793
قیمت دیروز 3,656
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,793 3,433
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 372912
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 240,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.194 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 3,434 3,474 200,000 4
1 50,000 2,634 3,500 50,000 1
1 1,000 2,280 3,555 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65