قیمت پایانی تغییر درصد
14,395 665.00 4.84

داده ها

آخرین معامله 14,416 686.00 5.00
قیمت پایانی 14,395 665.00 4.84
اولین قیمت 14,180
قیمت دیروز 13,730
بازه روز 14,416 13,990
قیمت مجاز 14,416 13,044
بازه هفته 14,200 13,100
بازه سال - -
P/E 1468290
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 240,000

معاملات

تعداد معاملات 273
حجم معاملات 1.599 میلیون
ارزش معاملات 23.016 میلیارد
ارزش بازار 8.637 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.599 میلیون 688,606
حقوقی 0 910,250
تعداد خرید فروش
مجموع 60 131
حقیقی 60 129
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 13.103 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
42 480,889 14,416 14,949 1,250 1
1 600 14,265 15,400 735 2
1 520 14,140 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/31)

65