قیمت پایانی تغییر درصد
2,743 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,822 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,743 0.00 0.00
اولین قیمت 2,688
قیمت دیروز 2,743
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,822 2,554
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 279786
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 240,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.646 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
20 454,145 2,822 2,944 6,000 1
1 19,000 2,814 2,988 15,000 1
1 700 2,800 3,010 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/26)

65