قیمت پایانی تغییر درصد
9,391 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,488 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,391 0.00 0.00
اولین قیمت 9,399
قیمت دیروز 9,391
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,536 8,628
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 957882
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 240,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.635 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 4,878 9,487 9,499 1,170 1
1 2,000 9,400 9,500 35,382 4
1 500 9,201 9,515 6,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65