داده ها

آخرین معامله 3,517 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,517 0.00 0.00
اولین قیمت 3,517
قیمت دیروز 3,517
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,412 3,280
بازه هفته 3,517 3,280
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 125.97 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 443.036 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
20 222,100 3,412 0 0 0
1 1,000 3,302 0 0 0
2 10,000 3,300 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65