قیمت پایانی تغییر درصد
10,921 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,149 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,921 0.00 0.00
اولین قیمت 11,150
قیمت دیروز 10,921
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 12,354 11,178
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 43028740
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.184 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,959 11,149 11,150 110 1
1 10,000 11,100 11,200 3,971 2
1 10,379 11,000 11,250 1,112 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/2)

65