قیمت پایانی تغییر درصد
47,697 2,014.00 4.41

داده ها

آخرین معامله 47,200 1,517.00 3.32
قیمت پایانی 47,697 2,014.00 4.41
اولین قیمت 47,800
قیمت دیروز 45,683
بازه روز 47,967 45,999
قیمت مجاز 47,967 43,399
بازه هفته 42,935 41,500
بازه سال - -
P/E 187926180
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 570
حجم معاملات 609,088
ارزش معاملات 29.052 میلیارد
ارزش بازار 9.539 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 595,388 539,438
حقوقی 13,700 69,650
تعداد خرید فروش
مجموع 249 174
حقیقی 248 171
حقوقی 1 3
تغییر حقوقی به حقیقی 2.669 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 15,000 47,900 47,900 14,973 12
1 53 47,100 47,950 1,500 1
1 50 47,007 47,957 14,375 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/25)

65