قیمت پایانی تغییر درصد
22,292 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 22,347 0.00 0.00
قیمت پایانی 22,292 0.00 0.00
اولین قیمت 22,347
قیمت دیروز 22,292
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 12,354 11,178
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 87830480
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.458 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
74 776,120 22,347 23,220 200 1
1 444 22,345 23,277 1,372 1
1 500 22,342 24,000 8,122 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65