قیمت پایانی تغییر درصد
33,751 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 33,540 0.00 0.00
قیمت پایانی 33,751 0.00 0.00
اولین قیمت 32,675
قیمت دیروز 33,751
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 35,162 31,814
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 132978940
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.75 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 300 32,916 33,550 20,500 5
2 5,982 32,915 33,790 500 1
1 400 32,803 33,798 120 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65