قیمت پایانی تغییر درصد
11,368 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,390 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,368 0.00 0.00
اولین قیمت 11,950
قیمت دیروز 11,368
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 11,936 10,800
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 44789920
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.274 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 11,260 11,500 5,000 1
1 370 11,250 11,700 1,200 1
1 1,500 11,222 11,800 430 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65