قیمت پایانی تغییر درصد
47,086 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 47,084 0.00 0.00
قیمت پایانی 47,086 0.00 0.00
اولین قیمت 47,084
قیمت دیروز 47,086
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 52,040 47,084
بازه هفته 52,568 45,000
بازه سال - -
P/E 185518840
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.417 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50 43,500 47,084 223,857 59
1 100 39,755 47,500 2,125 1
0 0 0 47,606 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/26)

65