قیمت پایانی تغییر درصد
2,992 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,010 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,992 0.00 0.00
اولین قیمت 2,980
قیمت دیروز 2,992
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,254 2,040
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 685168
تعداد سهام 2.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.48 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 50,586 3,010 0 0 0
1 2,000 2,986 0 0 0
1 6,892 2,981 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65