قیمت پایانی تغییر درصد
6,583 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,605 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,583 0.00 0.00
اولین قیمت 6,320
قیمت دیروز 6,583
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,912 6,254
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1507507
تعداد سهام 2.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 16.458 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
28 455,265 6,605 0 0 0
1 1,193 6,600 0 0 0
1 370 6,589 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/29)

65