قیمت پایانی تغییر درصد
2,412 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,435 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,412 0.00 0.00
اولین قیمت 2,302
قیمت دیروز 2,412
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,254 2,040
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 552348
تعداد سهام 2.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.03 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
9 864,419 2,435 2,437 421 1
1 3,000 2,392 2,468 819 1
2 4,394 2,390 2,474 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/2)

65