قیمت پایانی تغییر درصد
2,407 86.00 3.71

داده ها

آخرین معامله 2,377 56.00 2.41
قیمت پایانی 2,407 86.00 3.71
اولین قیمت 2,300
قیمت دیروز 2,321
بازه روز 2,431 2,256
قیمت مجاز 2,437 2,205
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 551203
تعداد سهام 2.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 46
حجم معاملات 640,648
ارزش معاملات 1.542 میلیارد
ارزش بازار 6.018 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 33,270 640,648
حقوقی 607,378 0
تعداد خرید فروش
مجموع 12 19
حقیقی 11 19
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 1.462 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 8,000 2,351 2,379 6,633 1
1 3,200 2,296 2,398 500 1
1 5,000 2,295 2,399 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65