قیمت پایانی تغییر درصد
1,957 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,957 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,957 0.00 0.00
اولین قیمت 1,957
قیمت دیروز 1,957
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,957 1,771
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 448153
تعداد سهام 2.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.893 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
33 1.074 میلیون 1,957 0 0 0
1 2,000 1,551 0 0 0
1 1,000 1,500 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65