قیمت پایانی تغییر درصد
7,131 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,070 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,131 0.00 0.00
اولین قیمت 6,815
قیمت دیروز 7,131
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,140 6,460
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2075121
تعداد سهام 330 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 132,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.353 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,808 7,070 7,110 3,000 1
2 11,500 7,052 7,125 10,000 1
1 210 7,051 7,130 31,614 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65