قیمت پایانی تغییر درصد
1,719 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,750 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,719 0.00 0.00
اولین قیمت 1,681
قیمت دیروز 1,719
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,773 1,605
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 500229
تعداد سهام 330 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 287,853

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 567.27 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 25,501 1,750 1,755 10,000 1
1 11,500 1,731 1,757 10,000 1
1 5,000 1,730 1,758 50,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/28)

65