قیمت پایانی تغییر درصد
1,962 77.00 4.08

داده ها

آخرین معامله 1,979 94.00 4.99
قیمت پایانی 1,962 77.00 4.08
اولین قیمت 1,900
قیمت دیروز 1,885
بازه روز 1,979 1,811
قیمت مجاز 1,725 1,561
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 570942
تعداد سهام 330 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 298,864

معاملات

تعداد معاملات 1,822
حجم معاملات 17.528 میلیون
ارزش معاملات 34.383 میلیارد
ارزش بازار 647.46 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 17.464 میلیون 12.706 میلیون
حقوقی 63,978 4.822 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 643 390
حقیقی 640 384
حقوقی 3 6
تغییر حقوقی به حقیقی 9.336 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
7 41,890 1,979 2,185 15,464 1
1 9,600 1,977 2,667 30 1
1 30,000 1,974 2,788 2,762 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65