قیمت پایانی تغییر درصد
14,314 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 14,314 0.00 0.00
قیمت پایانی 14,314 0.00 0.00
اولین قیمت 14,314
قیمت دیروز 14,314
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 15,820 14,314
بازه هفته 17,300 16,692
بازه سال - -
P/E 4165374
تعداد سهام 330 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 132,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.724 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 14,314 1.848 میلیون 200
0 0 0 14,315 30,800 1
0 0 0 14,316 195 39

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65