قیمت پایانی تغییر درصد
2,273 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,273 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,273 0.00 0.00
اولین قیمت 2,273
قیمت دیروز 2,273
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,273 2,057
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 661443
تعداد سهام 330 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 308,833

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 750.09 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
82 3.252 میلیون 2,273 3,214 1,000 1
1 1,000 2,165 0 0 0
1 891 2,157 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65