قیمت پایانی تغییر درصد
14,096 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 14,173 0.00 0.00
قیمت پایانی 14,096 0.00 0.00
اولین قیمت 14,100
قیمت دیروز 14,096
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 14,173 12,825
بازه هفته 14,173 11,582
بازه سال - -
P/E 4101936
تعداد سهام 330 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 132,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.652 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
24 146,158 14,173 14,311 100 1
2 1,459 14,172 14,988 500 1
3 16,000 14,170 14,998 1,191 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65