قیمت پایانی تغییر درصد
4,468 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,468 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,468 0.00 0.00
اولین قیمت 4,468
قیمت دیروز 4,468
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,725 1,561
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1300188
تعداد سهام 330 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 298,864

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.474 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
80 1.576 میلیون 4,468 0 0 0
1 1,000 4,460 0 0 0
1 5,000 4,400 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65