قیمت پایانی تغییر درصد
15,304 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 15,317 0.00 0.00
قیمت پایانی 15,304 0.00 0.00
اولین قیمت 15,599
قیمت دیروز 15,304
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 16,417 14,855
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 30041752
تعداد سهام 593 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 237,200

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.075 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 18,000 15,315 15,540 50 1
2 305 15,304 15,548 1,000 1
1 78 15,302 15,555 436 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65