قیمت پایانی تغییر درصد
25,161 101.00 0.40

داده ها

آخرین معامله 25,160 100.00 0.40
قیمت پایانی 25,161 101.00 0.40
اولین قیمت 25,600
قیمت دیروز 25,060
بازه روز 25,600 25,000
قیمت مجاز 26,313 23,807
بازه هفته 26,497 23,620
بازه سال - -
P/E 49391043
تعداد سهام 593 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 237,200

معاملات

تعداد معاملات 128
حجم معاملات 175,807
ارزش معاملات 4.43 میلیارد
ارزش بازار 14.92 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 124,030 165,692
حقوقی 51,777 10,115
تعداد خرید فروش
مجموع 63 51
حقیقی 55 50
حقوقی 8 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.048 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 995 25,200 25,381 23,842 2
1 500 25,160 25,500 500 1
1 120 25,130 25,600 300 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/28)

65