قیمت پایانی تغییر درصد
14,182 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 14,679 0.00 0.00
قیمت پایانی 14,182 0.00 0.00
اولین قیمت 14,690
قیمت دیروز 14,182
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 11,097 10,041
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 27839266
تعداد سهام 593 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 237,200

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 8.41 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 69 14,640 14,700 1,000 1
1 1,000 14,630 14,800 13,000 2
1 1,000 14,320 14,850 4,248 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65