قیمت پایانی تغییر درصد
13,619 1,224.00 9.87

داده ها

آخرین معامله 13,664 1,269.00 10.24
قیمت پایانی 13,619 1,224.00 9.87
اولین قیمت 13,014
قیمت دیروز 12,395
بازه روز 13,664 13,014
قیمت مجاز 13,664 12,364
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 26734097
تعداد سهام 593 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 237,200

معاملات

تعداد معاملات 82
حجم معاملات 280,385
ارزش معاملات 3.819 میلیارد
ارزش بازار 8.076 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 280,385 80,385
حقوقی 0 200,000
تعداد خرید فروش
مجموع 31 21
حقیقی 31 20
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 2.724 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
6 84,111 13,664 0 0 0
1 6,000 13,545 0 0 0
1 500 13,541 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65