قیمت پایانی تغییر درصد
11,876 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,503 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,876 0.00 0.00
اولین قیمت 12,055
قیمت دیروز 11,876
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 12,476 11,288
بازه هفته 12,199 11,860
بازه سال - -
P/E 23312588
تعداد سهام 593 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 237,200

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.042 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,620 11,502 12,069 1,000 1
1 2,050 11,501 12,070 5,770 2
1 2,000 11,500 12,090 1,090 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/21)

65