قیمت پایانی تغییر درصد
11,320 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,155 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,320 0.00 0.00
اولین قیمت 11,330
قیمت دیروز 11,320
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 11,097 10,041
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 22221160
تعداد سهام 593 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 237,200

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.713 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 150 11,190 11,330 1,026 2
1 200 11,155 11,440 9,542 1
2 949 11,154 11,500 7 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65