قیمت پایانی تغییر درصد
10,820 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,249 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,820 0.00 0.00
اولین قیمت 11,170
قیمت دیروز 10,820
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 11,097 10,041
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 21239660
تعداد سهام 593 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 237,200

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.416 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 340 11,122 11,249 996 1
2 1,093 11,121 11,300 4,095 1
1 300 11,015 11,400 942 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65