قیمت پایانی تغییر درصد
2,485 32.00 1.30

داده ها

آخرین معامله 2,500 47.00 1.92
قیمت پایانی 2,485 32.00 1.30
اولین قیمت 2,451
قیمت دیروز 2,453
بازه روز 2,540 2,400
قیمت مجاز 2,575 2,331
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1667435
تعداد سهام 400 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 192,604

معاملات

تعداد معاملات 240
حجم معاملات 1.47 میلیون
ارزش معاملات 3.654 میلیارد
ارزش بازار 994 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.47 میلیون 1.27 میلیون
حقوقی 0 200,000
تعداد خرید فروش
مجموع 100 75
حقیقی 100 74
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 497 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,969 2,481 2,527 26,105 2
1 1,250 2,451 2,528 4,152 1
1 1,900 2,430 2,529 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/28)

65