قیمت پایانی تغییر درصد
1,697 26.00 1.56

داده ها

آخرین معامله 1,719 48.00 2.87
قیمت پایانی 1,697 26.00 1.56
اولین قیمت 1,670
قیمت دیروز 1,671
بازه روز 1,735 1,661
قیمت مجاز 1,682 1,522
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 42425
تعداد سهام 3.233 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.293 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,172
حجم معاملات 10.629 میلیون
ارزش معاملات 18.034 میلیارد
ارزش بازار 5.487 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 10.563 میلیون 9.429 میلیون
حقوقی 66,200 1.2 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 425 322
حقیقی 424 321
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.924 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 20,341 1,715 1,715 100,000 1
1 17,300 1,711 1,718 9,000 1
1 16,200 1,710 1,719 1,292 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)

65