قیمت پایانی تغییر درصد
5,688 208.00 3.80

داده ها

آخرین معامله 5,754 274.00 5.00
قیمت پایانی 5,688 208.00 3.80
اولین قیمت 5,495
قیمت دیروز 5,480
بازه روز 5,754 5,311
قیمت مجاز 5,754 5,206
بازه هفته 5,272 4,821
بازه سال - -
P/E 142200
تعداد سهام 3.233 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.293 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 2,485
حجم معاملات 23.937 میلیون
ارزش معاملات 136.146 میلیارد
ارزش بازار 18.392 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 21.237 میلیون 16.734 میلیون
حقوقی 2.7 میلیون 7.203 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 768 601
حقیقی 764 598
حقوقی 4 3
تغییر حقوقی به حقیقی 25.613 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 8,001 5,753 5,754 159,297 3
2 1,865 5,751 6,936 15,335 1
1 3,000 5,730 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/24)

65