قیمت پایانی تغییر درصد
2,569 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,569 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,569 0.00 0.00
اولین قیمت 2,569
قیمت دیروز 2,569
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,682 1,522
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 64225
تعداد سهام 3.233 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.293 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 8.307 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 2,406 2,569 14.828 میلیون 291
1 1,000 2,043 2,570 6,200 2
1 10,000 2,001 2,579 5,953 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65