قیمت پایانی تغییر درصد
2,122 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,122 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,122 0.00 0.00
اولین قیمت 2,122
قیمت دیروز 2,122
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,228 2,016
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 53050
تعداد سهام 3.233 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.293 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.861 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
8 53,480 2,122 2,157 44 2
1 1,000 2,120 2,400 15,029 1
1 2,400 2,091 3,606 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/3)

65