قیمت پایانی تغییر درصد
2,321 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,296 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,321 0.00 0.00
اولین قیمت 2,410
قیمت دیروز 2,321
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,682 1,522
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 58025
تعداد سهام 3.233 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.293 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.505 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,506 2,227 2,296 3.95 میلیون 97
1 8,400 2,206 2,297 8,449 1
1 20,000 1,946 2,298 999 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/30)

65