قیمت پایانی تغییر درصد
3,885 75.00 1.89

داده ها

آخرین معامله 3,900 60.00 1.52
قیمت پایانی 3,885 75.00 1.89
اولین قیمت 3,762
قیمت دیروز 3,960
بازه روز 3,999 3,762
قیمت مجاز 4,158 3,762
بازه هفته 4,283 3,950
بازه سال - -
P/E 97125
تعداد سهام 3.233 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.293 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 661
حجم معاملات 4.931 میلیون
ارزش معاملات 19.158 میلیارد
ارزش بازار 12.562 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4.331 میلیون 4.931 میلیون
حقوقی 600,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 223 228
حقیقی 222 228
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 2.331 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 42,569 3,872 3,900 5,000 1
1 9,515 3,871 3,910 13,750 1
3 13,340 3,870 3,973 60,227 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65