قیمت پایانی تغییر درصد
1,601 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,600 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,601 0.00 0.00
اولین قیمت 1,644
قیمت دیروز 1,601
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,681 1,521
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 40025
تعداد سهام 3.233 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.293 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.177 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 1,565 1,640 5,033 1
1 2,000 1,558 1,644 10,000 1
2 38,506 1,551 1,649 110,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65