قیمت پایانی تغییر درصد
5,929 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,154 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,929 0.00 0.00
اولین قیمت 5,600
قیمت دیروز 5,929
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,154 5,568
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3936856
تعداد سهام 680.4 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 272,160

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.034 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 512 5,870 7,000 27,099 3
1 1,999 5,867 0 0 0
1 15,000 5,861 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/21)

65