قیمت پایانی تغییر درصد
8,488 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,600 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,488 0.00 0.00
اولین قیمت 8,870
قیمت دیروز 8,488
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,554 5,026
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5636032
تعداد سهام 680.4 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 272,160

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.775 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,697 8,121 8,756 408 1
1 3,000 8,120 8,820 1,000 1
2 2,100 8,093 8,850 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65