قیمت پایانی تغییر درصد
19,303 549.00 2.93

داده ها

آخرین معامله 19,098 344.00 1.83
قیمت پایانی 19,303 549.00 2.93
اولین قیمت 19,298
قیمت دیروز 18,754
بازه روز 19,685 18,806
قیمت مجاز 19,691 17,817
بازه هفته 19,248 17,678
بازه سال - -
P/E 12817192
تعداد سهام 680.4 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 272,160

معاملات

تعداد معاملات 852
حجم معاملات 1.106 میلیون
ارزش معاملات 21.345 میلیارد
ارزش بازار 13.134 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.102 میلیون 1.091 میلیون
حقوقی 4,141 14,399
تعداد خرید فروش
مجموع 361 263
حقیقی 359 262
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 198.01 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 19,000 19,098 16,005 1
1 300 18,980 19,158 5,000 1
1 100 18,932 19,170 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/31)

65