قیمت پایانی تغییر درصد
17,041 188.00 1.12

داده ها

آخرین معامله 17,300 447.00 2.65
قیمت پایانی 17,041 188.00 1.12
اولین قیمت 17,380
قیمت دیروز 16,853
بازه روز 17,400 16,550
قیمت مجاز 17,695 16,011
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 11315224
تعداد سهام 680.4 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 272,160

معاملات

تعداد معاملات 174
حجم معاملات 320,349
ارزش معاملات 5.459 میلیارد
ارزش بازار 11.595 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 320,349 320,349
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 63 63
حقیقی 63 63
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 9,789 17,300 17,390 1,000 1
2 4,115 17,251 17,393 5,100 1
1 500 17,225 17,394 42 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65