قیمت پایانی تغییر درصد
16,478 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 16,463 0.00 0.00
قیمت پایانی 16,478 0.00 0.00
اولین قیمت 16,463
قیمت دیروز 16,478
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 18,195 16,463
بازه هفته 18,364 17,200
بازه سال - -
P/E 10941392
تعداد سهام 680.4 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 272,160

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 11.212 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 16,463 26,306 2
0 0 0 16,539 403 1
0 0 0 16,540 1,800 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65