قیمت پایانی تغییر درصد
5,171 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,190 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,171 0.00 0.00
اولین قیمت 5,100
قیمت دیروز 5,171
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,987 5,417
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.722 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,888 5,180 5,195 1,000 1
2 7,302 5,150 5,196 100,000 1
1 10,000 5,142 5,200 134,290 5

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/2)

65