قیمت پایانی تغییر درصد
7,057 3.00 0.04

داده ها

آخرین معامله 7,063 3.00 0.04
قیمت پایانی 7,057 3.00 0.04
اولین قیمت 7,003
قیمت دیروز 7,060
بازه روز 7,198 6,900
قیمت مجاز 7,413 6,707
بازه هفته 7,300 6,901
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 460
حجم معاملات 1.371 میلیون
ارزش معاملات 9.673 میلیارد
ارزش بازار 9.174 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.371 میلیون 1.371 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 174 116
حقیقی 174 116
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 9,997 7,063 7,088 2,000 1
1 10,000 7,022 7,089 1,000 1
1 283 7,021 7,090 434 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65