داده ها

آخرین معامله 9,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,000 0.00 0.00
اولین قیمت 9,000
قیمت دیروز 9,000
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 999,999 1
بازه هفته 9,000 8,999
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 900 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 10,000 720,000 15
0 0 0 12,000 50,000 1
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/25)

65