داده ها

آخرین معامله 968 26.00 2.76
قیمت پایانی 955 13.00 1.38
اولین قیمت 967
قیمت دیروز 942
بازه روز 980 944
قیمت مجاز 972 880
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 29605
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 564,334

معاملات

تعداد معاملات 112
حجم معاملات 894,466
ارزش معاملات 853.949 میلیون
ارزش بازار 573 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 894,466 894,466
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 43 50
حقیقی 43 50
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 27,064 946 968 27,026 1
2 17,500 945 970 4,800 1
1 6,688 944 972 9,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)

65