داده ها

آخرین معامله 1,475 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,462 0.00 0.00
اولین قیمت 1,400
قیمت دیروز 1,462
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 972 880
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 45322
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 564,334

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 877.2 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
91 3.043 میلیون 1,475 1,476 1,000 1
1 30,000 1,474 0 0 0
1 20,586 1,470 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65