داده ها

آخرین معامله 987 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,006 0.00 0.00
اولین قیمت 1,019
قیمت دیروز 1,006
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 972 880
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 31186
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 564,334

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 603.6 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 21,017 981 998 15,000 1
3 26,253 980 999 50,000 1
1 2,000 978 1,000 55,360 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/30)

65