داده ها

آخرین معامله 925 5.00 0.54
قیمت پایانی 928 8.00 0.87
اولین قیمت 940
قیمت دیروز 920
بازه روز 947 902
قیمت مجاز 966 874
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 28768
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 542,888

معاملات

تعداد معاملات 85
حجم معاملات 648,783
ارزش معاملات 602.263 میلیون
ارزش بازار 556.8 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 648,783 648,783
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 26 26
حقیقی 26 26
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 15,200 925 926 1,904 1
3 25,223 915 938 7,000 1
2 3,500 906 939 2,070 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65