داده ها

آخرین معامله 5,902 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,594 0.00 0.00
اولین قیمت 5,650
قیمت دیروز 5,594
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,873 5,315
بازه هفته 5,902 4,500
بازه سال - -
P/E 173414
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 240,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.356 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 5,887 0 0 0
1 10,000 5,885 0 0 0
1 10,000 5,882 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/20)

65