داده ها

آخرین معامله 1,287 41.00 3.09
قیمت پایانی 1,295 33.00 2.48
اولین قیمت 1,350
قیمت دیروز 1,328
بازه روز 1,350 1,280
قیمت مجاز 1,394 1,262
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 40145
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 401,929

معاملات

تعداد معاملات 399
حجم معاملات 3.237 میلیون
ارزش معاملات 4.193 میلیارد
ارزش بازار 777 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.237 میلیون 2.987 میلیون
حقوقی 0 250,000
تعداد خرید فروش
مجموع 153 102
حقیقی 153 101
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 323.75 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,000 1,285 1,290 50,000 1
1 3,888 1,283 1,300 31,748 3
1 49,844 1,281 1,315 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/4)

65