داده ها

آخرین معامله 1,228 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,219 0.00 0.00
اولین قیمت 1,187
قیمت دیروز 1,219
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,228 1,112
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 114586
تعداد سهام 1.2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.463 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
80 3.465 میلیون 1,228 1,237 33,242 2
2 6,631 1,220 0 0 0
1 4,000 1,208 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65