قیمت پایانی تغییر درصد
1,556 70.00 4.31

داده ها

آخرین معامله 1,563 63.00 3.87
قیمت پایانی 1,556 70.00 4.31
اولین قیمت 1,600
قیمت دیروز 1,626
بازه روز 1,629 1,545
قیمت مجاز 1,707 1,545
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 146264
تعداد سهام 1.2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 789
حجم معاملات 7.449 میلیون
ارزش معاملات 11.587 میلیارد
ارزش بازار 1.867 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 7.449 میلیون 7.449 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 338 111
حقیقی 338 111
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,602 1,561 1,586 7,400 1
1 5,000 1,547 1,590 20,002 2
2 2,651 1,546 1,595 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65