قیمت پایانی تغییر درصد
982 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 980 0.00 0.00
قیمت پایانی 982 0.00 0.00
اولین قیمت 989
قیمت دیروز 982
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,038 940
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 92308
تعداد سهام 1.2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.178 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 15,000 971 980 11,921 1
2 19,000 970 985 8,201 1
1 10,000 965 986 5,486 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/30)

65