قیمت پایانی تغییر درصد
2,085 38.00 1.79

داده ها

آخرین معامله 2,128 5.00 0.24
قیمت پایانی 2,085 38.00 1.79
اولین قیمت 2,030
قیمت دیروز 2,123
بازه روز 2,167 2,030
قیمت مجاز 2,229 2,017
بازه هفته 2,400 2,150
بازه سال - -
P/E 195990
تعداد سهام 1.2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 633
حجم معاملات 4.859 میلیون
ارزش معاملات 10.129 میلیارد
ارزش بازار 2.502 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4.859 میلیون 4.859 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 248 156
حقیقی 248 156
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,900 2,099 2,128 4,000 1
1 50,000 2,093 2,130 35,000 3
1 500 2,090 2,138 12,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65