قیمت پایانی تغییر درصد
2,688 65.00 2.36

داده ها

آخرین معامله 2,680 73.00 2.65
قیمت پایانی 2,688 65.00 2.36
اولین قیمت 2,765
قیمت دیروز 2,753
بازه روز 2,800 2,627
قیمت مجاز 2,903 2,627
بازه هفته 2,524 2,490
بازه سال - -
P/E 252672
تعداد سهام 1.2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,197
حجم معاملات 8.555 میلیون
ارزش معاملات 22.995 میلیارد
ارزش بازار 3.226 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 8.555 میلیون 8.505 میلیون
حقوقی 0 50,000
تعداد خرید فروش
مجموع 516 241
حقیقی 516 240
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 134.4 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 62,478 2,670 2,680 32,575 2
1 10,000 2,666 2,681 40,000 1
1 1,000 2,652 2,689 26,607 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/24)

65