قیمت پایانی تغییر درصد
917 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 925 0.00 0.00
قیمت پایانی 917 0.00 0.00
اولین قیمت 907
قیمت دیروز 917
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 949 859
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 186151
تعداد سهام 6.287 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.515 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.765 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 20,000 916 926 7,900 2
2 58,627 915 927 62,190 2
1 5,000 914 928 62,000 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65