قیمت پایانی تغییر درصد
3,005 123.00 4.27

داده ها

آخرین معامله 3,026 144.00 5.00
قیمت پایانی 3,005 123.00 4.27
اولین قیمت 2,970
قیمت دیروز 2,882
بازه روز 3,026 2,924
قیمت مجاز 3,026 2,738
بازه هفته 2,942 2,707
بازه سال - -
P/E 610015
تعداد سهام 6.287 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.515 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 6,612
حجم معاملات 90.36 میلیون
ارزش معاملات 271.527 میلیارد
ارزش بازار 18.891 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 86.531 میلیون 83.512 میلیون
حقوقی 3.829 میلیون 6.848 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 2,254 1,619
حقیقی 2,248 1,610
حقوقی 6 9
تغییر حقوقی به حقیقی 9.074 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
23 595,725 3,026 3,030 700 1
1 4,000 3,025 3,039 5,000 1
2 6,500 3,022 3,040 2,260 5

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/16)

65