قیمت پایانی تغییر درصد
992 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 982 0.00 0.00
قیمت پایانی 992 0.00 0.00
اولین قیمت 970
قیمت دیروز 992
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 906 820
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 201376
تعداد سهام 6.287 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.515 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.236 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 90,353 972 980 10,000 1
1 20,000 971 982 44,295 2
3 110,500 970 983 33,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65