قیمت پایانی تغییر درصد
1,225 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,219 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,225 0.00 0.00
اولین قیمت 1,229
قیمت دیروز 1,225
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,327 1,201
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 248675
تعداد سهام 6.287 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.515 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.701 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 16,380 1,218 1,218 10,000 1
1 40,000 1,215 1,219 1,064 1
2 63,082 1,212 1,220 100,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65