قیمت پایانی تغییر درصد
1,293 56.00 4.53

داده ها

آخرین معامله 1,298 61.00 4.93
قیمت پایانی 1,293 56.00 4.53
اولین قیمت 1,280
قیمت دیروز 1,237
بازه روز 1,298 1,260
قیمت مجاز 1,298 1,176
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 262479
تعداد سهام 6.287 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.515 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,238
حجم معاملات 29.371 میلیون
ارزش معاملات 37.974 میلیارد
ارزش بازار 8.129 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 29.271 میلیون 22.014 میلیون
حقوقی 100,000 7.357 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 314 394
حقیقی 313 392
حقوقی 1 2
تغییر حقوقی به حقیقی 9.383 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
185 11.948 میلیون 1,298 1,338 24,000 2
1 1,000 1,297 1,339 30,000 1
2 24,432 1,295 1,345 100,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/28)

65