قیمت پایانی تغییر درصد
1,343 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,334 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,343 0.00 0.00
اولین قیمت 1,350
قیمت دیروز 1,343
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,327 1,201
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 272629
تعداد سهام 6.287 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.515 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 8.443 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 16,059 1,333 1,350 247,112 7
1 1,500 1,332 1,351 30,200 1
2 10,114 1,331 1,352 30,200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/1)

65