قیمت پایانی تغییر درصد
2,133 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,151 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,133 0.00 0.00
اولین قیمت 2,090
قیمت دیروز 2,133
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,196 1,988
بازه هفته 2,177 1,801
بازه سال - -
P/E 432999
تعداد سهام 6.287 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.515 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 13.409 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 2,160 2,160 8,644 2
2 80,817 2,151 2,166 32,222 2
5 201,834 2,150 2,167 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/28)

65