قیمت پایانی تغییر درصد
1,617 63.00 3.75

داده ها

آخرین معامله 1,596 84.00 5.00
قیمت پایانی 1,617 63.00 3.75
اولین قیمت 1,700
قیمت دیروز 1,680
بازه روز 1,706 1,596
قیمت مجاز 1,327 1,201
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 328251
تعداد سهام 6.287 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.515 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 3,792
حجم معاملات 54.892 میلیون
ارزش معاملات 88.77 میلیارد
ارزش بازار 10.165 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 53.873 میلیون 54.892 میلیون
حقوقی 1.019 میلیون 0
تعداد خرید فروش
مجموع 1,412 527
حقیقی 1,410 527
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 1.648 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50,000 1,596 1,596 5.648 میلیون 111
1 1,300 1,577 1,600 5,000 1
1 20,000 1,570 1,606 8,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65