قیمت پایانی تغییر درصد
1,726 71.00 3.95

داده ها

آخرین معامله 1,715 82.00 4.56
قیمت پایانی 1,726 71.00 3.95
اولین قیمت 1,750
قیمت دیروز 1,797
بازه روز 1,765 1,708
قیمت مجاز 1,327 1,201
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 350378
تعداد سهام 6.287 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.515 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 2,143
حجم معاملات 22.295 میلیون
ارزش معاملات 38.471 میلیارد
ارزش بازار 10.851 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 22.308 میلیون 21.999 میلیون
حقوقی 0 308,984
تعداد خرید فروش
مجموع 661 774
حقیقی 661 772
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 533.306 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 9,111 1,717 1,720 119,544 4
1 9,500 1,712 1,723 3,467 2
1 1,700 1,711 1,724 34,527 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/27)

65