قیمت پایانی تغییر درصد
1,965 91.00 4.86

داده ها

آخرین معامله 1,967 93.00 4.96
قیمت پایانی 1,965 91.00 4.86
اولین قیمت 1,967
قیمت دیروز 1,874
بازه روز 1,967 1,931
قیمت مجاز 1,967 1,781
بازه هفته 2,008 1,770
بازه سال - -
P/E 398895
تعداد سهام 6.287 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.515 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 2,034
حجم معاملات 39.966 میلیون
ارزش معاملات 78.521 میلیارد
ارزش بازار 12.353 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 34.966 میلیون 39.526 میلیون
حقوقی 5 میلیون 439,975
تعداد خرید فروش
مجموع 697 457
حقیقی 696 454
حقوقی 1 3
تغییر حقوقی به حقیقی 8.96 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
93 1.72 میلیون 1,967 1,990 100,000 1
1 1,000 1,966 2,012 2,000 2
2 6,000 1,965 2,060 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/30)

65