قیمت پایانی تغییر درصد
1,340 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,330 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,340 0.00 0.00
اولین قیمت 1,330
قیمت دیروز 1,340
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,327 1,201
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 272020
تعداد سهام 6.287 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.515 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 8.424 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 1,322 1,330 49,000 1
2 15,000 1,321 1,335 30,000 1
1 52,000 1,320 1,337 37,770 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65