قیمت پایانی تغییر درصد
1,551 5.00 0.32

داده ها

آخرین معامله 1,571 25.00 1.62
قیمت پایانی 1,551 5.00 0.32
اولین قیمت 1,547
قیمت دیروز 1,546
بازه روز 1,579 1,515
قیمت مجاز 1,327 1,201
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 314853
تعداد سهام 6.287 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.515 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 2,799
حجم معاملات 32.186 میلیون
ارزش معاملات 49.906 میلیارد
ارزش بازار 9.75 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 31.373 میلیون 30.986 میلیون
حقوقی 812,406 1.2 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 902 683
حقیقی 901 682
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 601.158 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50,000 1,571 1,571 5,000 1
1 15,000 1,569 1,574 245,000 4
2 11,547 1,568 1,575 200,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65