قیمت پایانی تغییر درصد
1,299 1.00 0.08

داده ها

آخرین معامله 1,299 1.00 0.08
قیمت پایانی 1,299 1.00 0.08
اولین قیمت 1,299
قیمت دیروز 1,300
بازه روز 1,314 1,288
قیمت مجاز 1,327 1,201
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 263697
تعداد سهام 6.287 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.515 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,305
حجم معاملات 15.014 میلیون
ارزش معاملات 19.498 میلیارد
ارزش بازار 8.166 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 13.269 میلیون 13.814 میلیون
حقوقی 1.745 میلیون 1.2 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 513 253
حقیقی 511 251
حقوقی 2 2
تغییر حقوقی به حقیقی 707.955 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 1,299 1,300 118,850 2
1 12,089 1,296 1,301 47,000 1
10 312,884 1,295 1,309 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65