قیمت پایانی تغییر درصد
1,418 69.00 4.64

داده ها

آخرین معامله 1,413 74.00 4.98
قیمت پایانی 1,418 69.00 4.64
اولین قیمت 1,479
قیمت دیروز 1,487
بازه روز 1,485 1,413
قیمت مجاز 1,561 1,413
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 287854
تعداد سهام 6.287 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.515 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,737
حجم معاملات 30.802 میلیون
ارزش معاملات 43.687 میلیارد
ارزش بازار 8.914 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 26.682 میلیون 29.802 میلیون
حقوقی 4.12 میلیون 1,000,000
تعداد خرید فروش
مجموع 639 376
حقیقی 635 375
حقوقی 4 1
تغییر حقوقی به حقیقی 4.424 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 1,380 1,413 5.901 میلیون 93
2 102,000 1,379 1,414 40,223 1
1 5,000 1,323 1,419 40,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65