قیمت پایانی تغییر درصد
1,704 89.00 4.96

داده ها

آخرین معامله 1,704 89.00 4.96
قیمت پایانی 1,704 89.00 4.96
اولین قیمت 1,704
قیمت دیروز 1,793
بازه روز 1,704 1,704
قیمت مجاز 1,882 1,704
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 345912
تعداد سهام 6.287 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.515 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 248
حجم معاملات 4.898 میلیون
ارزش معاملات 8.345 میلیارد
ارزش بازار 10.712 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.74 میلیون 4.74 میلیون
حقوقی 1,000,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 117 4
حقیقی 116 4
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 1.704 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 1,701 1,704 3.969 میلیون 76
1 4,354 1,640 1,705 7,000 1
1 25,000 1,610 1,706 83,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65