قیمت پایانی تغییر درصد
1,466 57.00 3.74

داده ها

آخرین معامله 1,544 21.00 1.38
قیمت پایانی 1,466 57.00 3.74
اولین قیمت 1,480
قیمت دیروز 1,523
بازه روز 1,544 1,447
قیمت مجاز 1,599 1,447
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 297598
تعداد سهام 6.287 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.515 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 4,566
حجم معاملات 72.197 میلیون
ارزش معاملات 105.855 میلیارد
ارزش بازار 9.216 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 71.836 میلیون 66.163 میلیون
حقوقی 61,500 5.834 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 1,609 789
حقیقی 1,608 788
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 8.316 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 27,289 1,532 1,540 247,123 7
1 20,892 1,531 1,544 115,500 4
2 116,387 1,530 1,545 102,000 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65