قیمت پایانی تغییر درصد
2,100 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,089 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,100 0.00 0.00
اولین قیمت 2,200
قیمت دیروز 2,100
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,297 2,079
بازه هفته 2,250 1,990
بازه سال - -
P/E 426300
تعداد سهام 6.287 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.515 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 13.202 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 2,085 2,089 12,546 1
1 50,000 2,084 2,090 15,000 1
2 6,000 2,083 2,095 6,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/3)

65