قیمت پایانی تغییر درصد
1,333 57.00 4.10

داده ها

آخرین معامله 1,328 62.00 4.46
قیمت پایانی 1,333 57.00 4.10
اولین قیمت 1,388
قیمت دیروز 1,390
بازه روز 1,388 1,321
قیمت مجاز 1,327 1,201
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 270599
تعداد سهام 6.287 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.515 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,608
حجم معاملات 24.721 میلیون
ارزش معاملات 32.959 میلیارد
ارزش بازار 8.38 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 22.721 میلیون 24.221 میلیون
حقوقی 2 میلیون 500,000
تعداد خرید فروش
مجموع 571 329
حقیقی 570 327
حقوقی 1 2
تغییر حقوقی به حقیقی 2 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 68,333 1,328 1,330 19,246 7
6 64,675 1,322 1,331 2,021 1
23 901,211 1,321 1,332 40,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/28)

65