قیمت پایانی تغییر درصد
1,717 2.00 0.12

داده ها

آخرین معامله 1,691 28.00 1.63
قیمت پایانی 1,717 2.00 0.12
اولین قیمت 1,710
قیمت دیروز 1,719
بازه روز 1,759 1,681
قیمت مجاز 1,327 1,201
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 348551
تعداد سهام 6.287 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.515 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 2,164
حجم معاملات 28.525 میلیون
ارزش معاملات 48.963 میلیارد
ارزش بازار 10.794 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 28.525 میلیون 28.525 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 634 560
حقیقی 634 560
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 25,992 1,691 1,693 50,000 1
7 360,362 1,690 1,694 2,000 1
5 15,600 1,688 1,695 6,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65