قیمت پایانی تغییر درصد
1,396 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,379 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,396 0.00 0.00
اولین قیمت 1,395
قیمت دیروز 1,396
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,488 1,348
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 283388
تعداد سهام 6.287 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.515 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 8.776 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 8,000 1,379 1,379 10,000 1
2 4,000 1,377 1,384 30,000 1
2 4,500 1,376 1,385 9,520 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/28)

65