مجموع موارد: 0 عدد در 0 صفحه
قیمت پایانی تغییر درصد
1,451 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,461 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,451 0.00 0.00
اولین قیمت 1,448
قیمت دیروز 1,451
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,461 1,323
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 294553
تعداد سهام 6.287 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.515 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.122 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
409 31.938 میلیون 1,461 1,477 4,900 1
8 61,573 1,460 1,480 1,000 1
1 3,820 1,457 1,481 3,100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65