مجموع موارد: 0 عدد در 0 صفحه
قیمت پایانی تغییر درصد
1,340 24.00 1.82

داده ها

آخرین معامله 1,330 14.00 1.06
قیمت پایانی 1,340 24.00 1.82
اولین قیمت 1,330
قیمت دیروز 1,316
بازه روز 1,366 1,318
قیمت مجاز 1,327 1,201
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 272020
تعداد سهام 6.287 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.515 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 2,489
حجم معاملات 31.896 میلیون
ارزش معاملات 42.754 میلیارد
ارزش بازار 8.424 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 30.468 میلیون 31.062 میلیون
حقوقی 1.428 میلیون 833,500
تعداد خرید فروش
مجموع 637 881
حقیقی 635 877
حقوقی 2 4
تغییر حقوقی به حقیقی 795.96 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 1,322 1,330 49,000 1
2 15,000 1,321 1,335 30,000 1
1 52,000 1,320 1,337 37,770 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65