قیمت پایانی تغییر درصد
1,720 1.00 0.06

داده ها

آخرین معامله 1,683 36.00 2.09
قیمت پایانی 1,720 1.00 0.06
اولین قیمت 1,710
قیمت دیروز 1,719
بازه روز 1,759 1,681
قیمت مجاز 1,327 1,201
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 349160
تعداد سهام 6.287 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.515 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,922
حجم معاملات 25.631 میلیون
ارزش معاملات 44.075 میلیارد
ارزش بازار 10.813 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 25.786 میلیون 25.786 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 571 527
حقیقی 571 527
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
5 83,000 1,682 1,717 33,717 1
6 123,600 1,681 1,718 1,000 1
11 170,543 1,680 1,719 6,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65