قیمت پایانی تغییر درصد
1,397 38.00 2.80

داده ها

آخرین معامله 1,378 19.00 1.40
قیمت پایانی 1,397 38.00 2.80
اولین قیمت 1,383
قیمت دیروز 1,359
بازه روز 1,420 1,362
قیمت مجاز 1,327 1,201
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 283591
تعداد سهام 6.287 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.515 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,414
حجم معاملات 17.013 میلیون
ارزش معاملات 23.772 میلیارد
ارزش بازار 8.782 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 17.026 میلیون 16.502 میلیون
حقوقی 0 524,359
تعداد خرید فروش
مجموع 323 498
حقیقی 323 496
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 732.53 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 15,086 1,378 1,379 41,221 2
1 740 1,377 1,380 50,019 5
3 17,832 1,371 1,384 72,799 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/27)

65