قیمت پایانی تغییر درصد
1,374 22.00 1.58

داده ها

آخرین معامله 1,364 32.00 2.29
قیمت پایانی 1,374 22.00 1.58
اولین قیمت 1,395
قیمت دیروز 1,396
بازه روز 1,400 1,351
قیمت مجاز 1,465 1,327
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 278922
تعداد سهام 6.287 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.515 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 228
حجم معاملات 2.809 میلیون
ارزش معاملات 3.859 میلیارد
ارزش بازار 8.638 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.818 میلیون 2.818 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 118 56
حقیقی 118 56
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 7,656 1,361 1,362 8,950 1
2 9,495 1,360 1,368 11,767 1
2 11,000 1,358 1,370 104,227 6

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65