قیمت پایانی تغییر درصد
1,432 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,445 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,432 0.00 0.00
اولین قیمت 1,400
قیمت دیروز 1,432
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,445 1,309
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 290696
تعداد سهام 6.287 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.515 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.002 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
67 5.835 میلیون 1,445 1,450 5,700 1
1 3,446 1,444 1,600 5,700 1
1 2,000 1,443 1,666 25,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65