قیمت پایانی تغییر درصد
1,201 34.00 2.75

داده ها

آخرین معامله 1,197 38.00 3.08
قیمت پایانی 1,201 34.00 2.75
اولین قیمت 1,238
قیمت دیروز 1,235
بازه روز 1,238 1,181
قیمت مجاز 1,327 1,201
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 243803
تعداد سهام 6.287 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.515 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,316
حجم معاملات 17.067 میلیون
ارزش معاملات 20.494 میلیارد
ارزش بازار 7.55 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 17.067 میلیون 14.471 میلیون
حقوقی 0 2.596 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 460 278
حقیقی 460 276
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 3.117 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 89,600 1,197 1,218 10,000 1
1 100,000 1,188 1,219 110,000 2
1 5,000 1,186 1,220 202,908 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/25)

65