قیمت پایانی تغییر درصد
2,180 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,153 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,180 0.00 0.00
اولین قیمت 2,181
قیمت دیروز 2,180
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,239 2,027
بازه هفته 2,224 1,885
بازه سال - -
P/E 442540
تعداد سهام 6.287 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.515 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 13.705 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
6 222,000 2,150 2,165 25,500 2
2 15,000 2,149 2,166 12,200 2
3 115,500 2,148 2,167 44,438 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65