قیمت پایانی تغییر درصد
1,337 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,357 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,337 0.00 0.00
اولین قیمت 1,320
قیمت دیروز 1,337
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,403 1,271
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 271411
تعداد سهام 6.287 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.515 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 8.405 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
7 47,211 1,357 1,362 2,368 1
1 9,645 1,290 1,389 3,000 1
1 20,000 1,284 1,444 20,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/29)

65