قیمت پایانی تغییر درصد
1,636 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,626 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,636 0.00 0.00
اولین قیمت 1,700
قیمت دیروز 1,636
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,327 1,201
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 332108
تعداد سهام 6.287 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.515 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 10.285 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 200,000 1,638 1,638 173,440 4
24 776,000 1,626 1,640 7,713 2
1 20,000 1,605 1,645 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/29)

65