قیمت پایانی تغییر درصد
23,992 323.00 1.36

داده ها

آخرین معامله 23,999 330.00 1.39
قیمت پایانی 23,992 323.00 1.36
اولین قیمت 23,660
قیمت دیروز 23,669
بازه روز 24,159 23,660
قیمت مجاز 24,852 22,486
بازه هفته 24,500 23,250
بازه سال - -
P/E 24639784
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 413,787

معاملات

تعداد معاملات 214
حجم معاملات 1.26 میلیون
ارزش معاملات 30.223 میلیارد
ارزش بازار 143.952 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.196 میلیون 459,805
حقوقی 63,454 799,873
تعداد خرید فروش
مجموع 62 67
حقیقی 60 61
حقوقی 2 6
تغییر حقوقی به حقیقی 17.668 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 90 23,900 24,000 178,119 7
1 100 23,876 24,010 130 1
1 208 23,852 24,146 156 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65