قیمت پایانی تغییر درصد
17,220 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 17,144 0.00 0.00
قیمت پایانی 17,220 0.00 0.00
اولین قیمت 17,280
قیمت دیروز 17,220
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 17,757 16,067
بازه هفته 18,000 17,330
بازه سال - -
P/E 17684940
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 564,717

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 103.32 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 10,500 17,140 17,300 400 1
1 5,000 17,132 17,365 3,621 2
1 23,000 17,130 17,389 1,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/21)

65