قیمت پایانی تغییر درصد
12,947 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 12,939 0.00 0.00
قیمت پایانی 12,947 0.00 0.00
اولین قیمت 12,900
قیمت دیروز 12,947
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 14,331 12,967
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 13296569
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 716,897

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 77.682 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 471 12,863 12,939 3,609 1
1 4,000 12,862 12,950 200 1
2 16,900 12,860 12,970 9,667 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65