قیمت پایانی تغییر درصد
15,467 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 15,300 0.00 0.00
قیمت پایانی 15,467 0.00 0.00
اولین قیمت 15,890
قیمت دیروز 15,467
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 16,644 15,060
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 15884609
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 606,538

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 92.802 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
9 453,037 15,300 15,498 2,800 1
1 5,000 15,251 15,555 11,000 2
1 30,000 15,250 15,558 2,550 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65