قیمت پایانی تغییر درصد
15,877 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 15,868 0.00 0.00
قیمت پایانی 15,877 0.00 0.00
اولین قیمت 15,999
قیمت دیروز 15,877
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 14,331 12,967
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 16305679
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 716,897

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 95.262 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 380 15,867 15,870 8,698 1
1 9,000 15,845 15,886 1,000 1
1 100 15,801 15,888 6,607 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65